Marianna Vega

Marianna Vega er en nulevende personage, som er kendt for at være det nuværende slægtsoverhoved for Slægten Vega.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Mariannas fulde navn er Marianna Vega. Marianna er et Prydnavn.

Nævneværdige titler

Mariannas fulde titel er Grev Marianna Vega, Baron af Månedalen. Marianna er Greve, eftersom hun både er Baron og slægtsoverhoved for en Storslægt, der har Lensejerskab over mere end ét Len. Marianna er Baron, da hun er den nuværende Lensejer af Månedalen.

KONSULOGISK SKILDRING

Marianna er særligt kendt for udtalelsen: “Verden befinder sig ikke i mine hænder, men på mine skuldre.”

KRONOLOGISK SKILDRING

Marianna blev udlært på Advisørlinjen på Izubrahe som Artísør.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023