Marsker (titel)

Marsker (titel) er en Højadelig titel, der bliver båret af et Riges ledende hærfører, som er direkte udnævnt af Regenten.

Marsker (titel) er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er der kun én Marsk og vedkommende er en del af Fladlandets Rigsråd.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Marsker (titel) betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Marsker

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Ridderprøve.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Regent.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Marsk udnævne følgende titler:

  • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Højadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Kendte eksempler

Maximus Vega er Fladlandets nuværende Marsk.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er der indimellem nogen, der finder det morsomt, at Marsker (titel) er noget helt andet end Marsker (landmærke), men at de to ting lyder ret ens.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi var Machtsimus Rechtsfelt den første Marsk af Fladlandet og blev udnævnt som en del af Fladlandets Første Rigsråd i 289 FNFT (under Accalias Århundrede).

Offgame Information

Senest opdateret: 25. august, 2023