Mørkeretninger

Mørkeretninger er trosretninger, der beskriver personer, som identificerer sig som troende indenfor en trosretningen, men hvis adfærd bliver set som værende i modstrid med trosretningens værdier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Personer, hvis adfærd har bevæget sig så langt ud af mørkeretninger, at det bliver betragtet som problematisk af det relevante Præsteskab, bliver kaldt fanatikerere. Mørkeretninger bliver ofte omtalt ud fra de Guddomme, hvis værdier retningen forvrænger.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er mørkeretninger betegnet som et Religiøst udtryk.

Kategorisering af mørkeretninger

Indenfor EVEAtroen er mørkeretninger mørk Archimedestro, mørk Eurikatro, mørk EVEAtro, mørk Extaziatro, mørk Tvillingetro og mørk Vartigantro.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. december, 2022