Myndighedsceremoni under EVEA

Myndighedsceremoni under EVEA er en myndighedsceremoni, der kan blive udført af medlemmer af EVEAtroen Præsteskab for umyndige, EVEAtro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Myndighedsceremonien er en livsceremoni, hvor ceremonanten bliver anerkendt som værende myndig, hvilket blandt andet betyder, at vedkommende kan blive viet og blive dømt efter gældende lovgivninger.

Varianter og kombination

Der er en variant af myndighedsceremonien for hver af Guddommene, men en ceremonant gennemfører kun livsceremonien én gang i sit liv. Hvis en person har gennemført en myndighedsceremoni, før vedkommende konverterede til EVEAtroen, er det ikke nødvendigt at gennemføre en igen. Myndighedsceremonien fungerer mest som en annoncering af, at ceremonanten erklærer sig klar til at være myndig, og det er en mulighed for, at vedkommendes værge kan give formelt slip på ansvaret.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. januar, 2022