Myndighedsceremoni under Vartigan

Myndighedsceremoni under Vartigan er en myndighedsceremoni, der indebærer at erklære en umyndig Vartigantro person for myndig.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Myndighedsceremoni under Vartigan kan blive udført af Vægtere eller andre medlemmer af Vartigantroens Præsteskab. Ceremonien kan blive udført for umyndige Vartigantro personer. Det er oftest børn, som gennemgår ceremonien, men i sjældne tilfælde kan der være tale om en gammel person, hvis helbred har været i en exceptionel forbedring. Myndighedsceremonien er ceremonantens mulighed for at erklære sig klar til at være myndig, hvorefter forældre eller værge giver slip på deres ansvar. Det er også fra nu af, at ceremonanten vil blive forventet at hjælpe med at løfte ansvaret for slægten, inklusiv at lade sig gifte eller drage i krig, hvis slægtsoverhovedet påbyder det.

Forudsætninger

For at en person kan anmode om en myndighedsceremoni under Vartigan, er det en forudsætning at vedkommende er Vartigantro, er et barn og har gennemført en egnsprøve, bevidnet af mindst ét slægtsmedlem. Personen, der ønsker at gennemgå en myndighedsceremoni, opsøger derefter en Vægter og afholder en forberedende samtale, hvor den kommende ceremonant modtager en introduktion til, hvad det vil sige at være myndig. Det er en forudsætning, at ansøgeren på forhånd har sikret sig støtte fra forældre, værge eller slægtsoverhoved. Efterfølgende bliver omstændighederne for ceremonien aftalt. Selve ceremonien bliver holdt en måned senere.

Aftalen om ceremonien

Under den forberedende samtale bliver detaljerne for myndighedsceremoni aftalt. Det involverer blandt andet tidspunktet for ceremonien, stedet for den, udformningen af den, samt hvilken Vægter som er ceremonimester. Under samtalen bliver der også aftalt, hvilke gæster som er velkomne til myndighedsceremonien.

  • Eventuelle indslag: Hvis slægten sørger for det, kan der være tid til en mindre tale, som bliver afholdt af et medlem af slægten eller en gæst. Alternativt kan der være et indslag med sang eller musik.

Særlige omstændigheder

Der er en række særlige omstændigheder, der kan gøre det kompliceret at aftale ceremonien.

  • Hastesag: I en situation, hvor der er behov for, at en myndighedsceremoni bliver foretaget hurtigt, er der en mulighed for at foretage ceremonien med markant kortere varsel, end den måned, som er udgangspunktet. Hvis en Vægter er villig til at hastebehandle ceremonien, indgår vedkommende en aftale med slægten, ud fra hvad der er muligt indenfor tidsrammen. Vægteren forventer en passende kompensation, eksempelvis i form af 5 valgfri ingredienser.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det en udbredt tradition, at ceremoniens deltagere går til den lokale lokale kro efter myndighedsceremonien. Ceremonantens slægt byder ofte på et krus drikkelse til alle, der ønsker at fremsige en værdig lykønskning for ceremonanten. Hvis en person siger noget, der er i modstrid med slægtens fortælling om ceremonantens liv, kan det komme til slagsmål.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023