Myndighedsceremoni under Vartigan

Myndighedsceremoni under Vartigan er en myndighedsceremoni, der kan blive udført af Vartigantroens Præster for umyndige, Vartigantro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Myndighedsceremonien er ceremonantens mulighed for at erklære sig klar til at være myndig, hvorefter forældre eller værge giver slip på deres ansvar. Det er også fra nu af, at ceremonanten vil blive forventet at hjælpe med at løfte ansvaret for slægten, inklusiv at lade sig gifte eller drage i krig, hvis slægtsoverhovedet kræver det.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med ceremonantens forældre eller værge. Sørg for, at ceremonanten på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være myndig.

Forberedelse

Tag ceremonanten til side i god tid, og afklar med vedkommende, hvad der er forventet af personen, efter myndighedsceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanten i, hvilke forventninger der er til vedkommende under ceremonien. Det er især en fordel, hvis vedkommende har aftalt detaljerne om Slægtsforpligtelsen på forhånd. Det er derudover vigtigt, at du finder ud af om ceremonantens slægtsoverhoved deltager, eller om vedkommende sender en repræsentant.

Forløb

Begynd myndighedsceremonien, når alle er samlet i myndighedscirklen. Forklar myndighedens betydning. Velsign ceremonanten ved at lade vedkommendes Slægtssten blive berørt af Hellig jord. Bed slægtsoverhovedet eller en repræsentant for vedkommende om at give ceremonanten sin første Slægtsforpligtelse. Ceremonanten udfører ceremonien og modtager som tak et anerkendende klap på skulderen af tilstedeværende slægtsmedlemmer. Bed derefter slægtsoverhovedet, eller vedkommendes repræsentant sige: “[ceremonantens navn] er hermed myndig!”. Bed derefter de forsamlede gentage det i kor tre gange. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2022