Myndlinge(titler)

Myndlinge(titler) er en titelbetegnelse, der betegner titler, som indebærer det at være Myndling for nogen.

Myndlinge(titler) er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Myndlinge(titler) giver ikke bærere ret til at uddele Gemal(titler), Kavaler(titler) eller Myndlinge(titler).

Indenfor Fladlandsk Aristologi er følgende betegnet som Myndlinge(titler): Herskabsmyndlinge, (Højadelige) Myndlinge, (Lavadelige) Myndlinge, (Storadelige) Myndlinge og (Royale) Myndlinge.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. december, 2022