Myndlinge(titler)

Myndlinge(titler) er en titelbetegnelse, der betegner titler, som indebærer det at være Myndling for nogen.

Myndlinge(titler) er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Myndlinge(titler) bliver brugt til at sikre at unge medlemmer af Storslægter bliver sikret gode muligheder for at komme igang med livet. I begrænset omfang kan en Lavadelig også give en acceptabel start til en, de mener bør have det.

Rammerne for Myndlingetitler

Det er værd at bemærke følgende om Myndlingetitler:

  • Myndlingetitler giver ikke bærere ret til at udnævne Gemaltitler, Kavalertitler eller Myndlingetitler.
  • En person har kun mulighed for at udnævne én Myndlingetitel. Det gælder også, hvis vedkommende har to titler, der udløser mulighed for at udnævne den givne titel. Den eneste undtagelse er, at der ikke er begrænsning på det antal personer, folk med en Storadelig eller Royal titel kan udnævne, såfremt de ikke har en Kavalertitel eller Gemaltitel.
  • Myndlingetitler giver ikke bærere ret til at opnå certificeringsgrader eller foretage certificering af andre (de forhindrer det dog heller ikke).
  • Myndlingetitler ændrer sig, hvis den person, hvis titel, Myndlingetitlen er givet ud fra, får en anden titel, der har højere eller lavere stand end før. I så fald skifter Myndlingetitlen tilsvarende (eksempelvis fra Herskabsmyndling til Lavadelig Myndling).
  • Myndlingetitler ophører, hvis den person, hvis titel, Myndlingetitlen er givet ud fra, ikke længere vedstår sig Myndlinge-relationen, dør eller skifter til at have borgerlig eller standsløs stand, og derved ikke kan opretholde en Myndlingetitel.
  • Myndlingetitler ophører, hvis den person, der bærer titlen gennemfører en Akademilinje.
  • Myndlingetitler ophører, hvis den person, der bærer titlen opnår mindst én anden titel af højere stand end Myndlingetitlen.

Kategorisering af Myndlingetitler

Indenfor Fladlandsk Aristologi er følgende betegnet som Myndlinge(titler): Herskabsmyndlinge og (Lavadelige) Myndlinge.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023