Myster

Myster er troshandlinger, der består af små vanehandlinger, som bliver udført med en overtroiske overbevisning om, at de påvirker væsner og entiteter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Det at udføre myster bliver kaldt for at myste. I modsætning til ritualer, der resulterer i en besværgelse, er det mere uklart, hvad virkningen af myster måtte være. At virkningen er ukendt betyder ikke nødvendigvis, at den altid er fraværende.

Indenfor EVEAtroen bliver det set som overtro at myste, og folk, der myster, bliver derfor ofte kaldt mystifaxer. Det er dog blandt gammeltro personer udbredt at myste.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022