Navngivningsceremoni under Archimedes

Navngivningsceremoni under Archimedes er en navngivningsceremoni, der kan blive udført af Archimedestroens Præster for personer, der ønsker at tilslutte sig Archimedestroen.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Navngivningsceremonien er en trosbekendelse for en ceremonant, der ved at modtage sit Heronavn og sin Obscurus officielt erklærer sig for at være Archimedestro. En ceremonant kan gennemgå ceremonien igen, hvis vedkommende ønsker at skifte til at efterstræbe en anden Hero, og dermed skifte Heronavn.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med ceremonanten, eller, hvis vedkommende er umyndig, ceremonantens forældre eller værge. Sørg for at ceremonanten på forhånd har valgt sig et Heronavn og har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være en del af ringen.

Forberedelse

Gennemgå navngivningsceremonien med ceremonanten eller, hvis vedkommende er umyndig, ceremonantens forældre eller værge. Sørg for, at du ved, hvilken Heros navn der er blevet valgt, samt hvilken bedrift det indebærer. Medbring de nødvendige materialer: en Obscurus (rød ring), papir, skriveredskaber, en tændt lanterne (plus ekstra tændstikker) og et glødefad at brænde papiret af i. Husk, at der bør være mindst tre medlemmer af ringen i navngivningscirklen udover ceremonanten og dig selv.

Forløb

Start med at samle alle i navngivningscirklen. Begynd navngivningsceremonien ved at forklare hvad Obscurus, Heronavn og Hero betyder. Instruer de deltagende ringmedlemmer i skiftevis at træde frem foran ceremonanten. Ringmedlemmet fortæller sit Heronavn, og hvordan de stræber mod deres Heros bedrifter. Bed nu ringmedlemmerne om at slutte en en cirkel omkring ceremonanten.

Stil dig foran ceremonanten og spørg, hvilken Hero vedkommende ønsker at efterstræbe. Når ceremonanten har svaret, så beret om Heronavnets Hero og vedkommendes bedrift.

Spørg derefter ceremonanten, om vedkommende er klar til at stræbe efter at leve et lige så heroisk liv eller blive glemt for altid. Når ceremonanten har svaret ja, så skriv Heronavnet på et stykke papir, ræk det til ceremonanten og bed vedkommende tage lanternen. Instruer derefter ceremonanten i at sætte ild til papiret og lægge det i glødefadet, så det kan rejse med røgen op til Archimedes. Derefter giver du ceremonanten sin Obscuro og beder vedkommende sætte den på fingeren. Sig derefter: “Med denne ring, skal du i denne ring indtræde.”.Mes nu sammen med ringmedlemmerne og ceremonanten, mens du fører ceremonanten til at blive en del af ringen. “vi er ringen, ringen er evig og evig vil vi være…”. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. januar, 2022