Navngivningsceremoni under Eurika

Navngivningsceremoni under Eurika er en navngivningsceremoni, hvor en person erklærer sig for Eurikatro, samt modtager et Essensnavn og lader sig sminke med Edsmærker.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Navngivningsceremonien er en trosbekendelse for en ceremonant, der ved at modtage sit Essensnavn og sit Edsmærke officielt erklærer sig for Eurikatro. Hvis en person stopper med at være Eurikatro, og senere ønsker at blive det igen, er det muligt at gentage ceremonien, men det er kun muligt at modtage et Essensnavn gennem ceremonien én gang i sit liv.

Forudsætninger

Sørg for at du på forhånd har forventningsafstemt med ceremonanten, eller, hvis ceremonanten ikke er myndig, med vedkommendes forældre/værge. Hvis det er en umyndig ceremonant, er det kun muligt at anvende ceremonien til at modtage det midlertidige navn “Æ”, der betyder “jeg”. I så fald må personen gennemgå ceremonien igen, når vedkommende er myndig, for at modtage sit Essensnavn. Hvis det er en myndig person, så bemærk at det kun er muligt for en ceremonant at modtage et Essensnavn, hvis vedkommende ikke tidligere har modtaget det. Det er ikke muligt at ændre sit Essensnavn.

Forberedelse

Gennemgå navngivningsceremonien med ceremonanten, eller hvis vedkommende er umyndig, ceremonantens forældre/værge. Fortæl ceremonanten at det er op til vedkommende at invitere dem til ceremonien, som vedkommende føler bør være med. Foreslå, at det som minimum er de personer, vedkommende oplever at have stærkest forbindelse til, hvad enten det er en positiv eller negativ forbindelse. Eventuelt kan ceremonanten også bare lade det være åbent for alle interesserede. Bed ceremonanten vælge, hvor vedkommende ønsker at ceremonien finder sted. Udgangspunktet er, at det er i en navngivningscirkel, men det kan også være i et Tempel eller eventuelt i en midlertidigt oprettet ceremonicirkel. Husk at medbringe sminken til at lave Edsmærket til ceremonien. Hav desuden forberedt et lille bål i navngivningscirklen og medbring en ildtang.

Forløb (for en myndig ceremonant)

Start med at samle alle inviterede i navngivningscirklen. Erklær tydeligt at du nu starter navngivningsceremonien. Forklar først Edsmærkets og Essensnavnets betydning for de tilstedeværende. Bed nu ceremonanten opremse Eurikakodekset til de forsamlede, og instruér de forsamlede i at gentage efter ceremonanten. Fortæl efterfølgende ceremonanten, at vedkommende ved at påtage sig sit Essensnavn også vedkender sig at søge at forstå sin plads i skæbnen og tage stilling til, hvad personen påtænker at gøre med den erkendelse. Tag med en tang sedlen ud af bålet og se hvad der står derpå. Sedlen indeholder det Essensnavn, Eurika har udvalgt til ceremonanten. Inden du går videre, er det vigtigt, at du tydeligt erklærer: “Lad de, der måtte have indsigelser mod at ceremonanten gennemfører ceremonien tale nu, eller for evigt tie”. Med andre ord giver du tilladelse til at afbryde ceremonien, og hvis ikke der kommer indsigelse, erklærer du at ceremonien fortsætter.

Spørg nu ceremonanten, om vedkommende er parat til at vedkende sig sit Essensnavn og stå ved det ansvar, det indebærer. Hvis ceremonanten svarer ja, så hvisk da ceremonantens Essensnavn i vedkommendes øre. Derefter vil en af Eurikas orakelånder påføre Edsmærket på ceremonantens ansigt. Bed dernæst vedkommende sige sit Essensnavn højt, så alle i cirklen kan høre det. Instruer dernæst de forsamlede i at sige navnet højt i kor tre gange.

Svarer vedkommende nej til ansvaret, lægger du Essensnavnet tilbage blandt gløderne, uden at fortælle ceremonanten hvad det var. Lad dermed Eurika beholde navnet indtil ceremonanten en dag er klar til at påtage sig ansvaret. Erklær herefter navngivningsceremonien for afsluttet.

Forløb (for en umyndig ceremonant)

Start med at samle alle inviterede i navngivningscirklen. Erklær tydeligt at du nu starter navngivningsceremonien. Forklar først Edsmærkets og Essensnavnets betydning for de tilstedeværende. Begynd nu, en sætning ad gangen, at opremse Eurikakodekset. Bed ceremonanten gentage hver sætning og derefter de forsamlede gøre det samme efter ceremonanten. Fortæl efterfølgende ceremonanten, at vedkommende, som umyndig, endnu ikke modtager sit sande Essensnavn, men derimod et midlertidigt navn, som viser at vedkommende bliver en del af de Eurikatros fællesskab. Navnet “Esse” henviser til at der er i en brændende esse at vedkommende vil komme til at finde sit Essensnavn en dag. Det er endda sådan at udtrykket Essensnavn indeholder både ordene “Esse” og “ens navn”. Inden du går videre, er det vigtigt, at du tydeligt erklærer: “Lad de, der måtte have indsigelser mod at ceremonanten gennemfører ceremonien tale nu, eller for evigt tie”. Med andre ord giver du tilladelse til at afbryde ceremonien, og hvis ikke der kommer indsigelse, erklærer du at ceremonien fortsætter.

Spørg nu ceremonanten, om vedkommende er parat til at vedkende sig navnet “Esse”, som foreløbigt Essensnavn og stå ved det ansvar, det indebærer. Hvis ceremonanten svarer ja, vil en af Eurikas orakelånder påføre Edsmærket på ceremonantens ansigt. Vis dernæst hvordan ceremonanten kan forme et dobbelt E, ved at lave et E med begge hænder og holde hænderne håndryg mod håndryg. Instruer dernæst de forsamlede i at gøre det samme og højt udtale “Eurika bevidner” i kor tre gange.

Svarer vedkommende nej til ansvaret, afbryder du ceremonien og siger at Eurika vil afvente til ceremonanten en dag er klar. Erklær herefter navngivningsceremonien for afsluttet.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023