Navngivningsceremoni under EVEA

Navngivningsceremoni under EVEA er en navngivningsceremoni, hvor en person erklærer sig for EVEAtro.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Navngivningsceremonien bliver brugt til at give en person et navn ud fra en af Guddommene. Det er med denne ceremoni, at ceremonanten bekræfter sin tro til sin Guddom. Efter navngivningsceremonien kan vedkommende omtale sig selv som EVEAtro, samt tro overfor den Guddom, hvis navn ceremonien blev udført i. Det vil sige Extaziatro, Vartiganstro, Eurikatro eller Archimedestro. De fleste andre livsceremonier forudsætter, at ceremonanten først har udført navngivningsceremonien for samme Guddom, som vedkommende nu ønsker at udføre en ny livsceremoni indenfor. Det er desuden navngivningsceremonien, du anvender, hvis ceremonanten ønsker at konvertere til EVEAtroen fra en anden trosretning.

Oftest er ceremonanten ved en navngivningsceremoni et barn. Ceremonien bliver ofte foretaget ud fra den Guddom, som barnets forældre eller værge har valgt. Vælger en ceremonant at gennemgå en navngivningsceremoni senere i livet, er det op til vedkommende selv. Der kan være mange grunde til, at en person vælger at få foretaget en sådan ceremoni, eksempelvis kan det være, fordi vedkommende ønsker at skifte trosretning, eller fordi det er et krav for at kunne gennemføre en anden livsceremoni for en anden Guddom, end den ceremonanten i øjeblikket favoriserer. Det kan også handle om at få foretaget en navneændring. Det er kun nødvendigt, hvis det er en af de Hellige navne, ceremonanten ønsker ændret. Restnavnet, der er de dele af en persons navn, der ikke er Prydnavn, Slægtsnavn, Essensnavn eller Heronavn, kan alle ændre, som de vil, selvom det selvfølgeligt er vigtigt at få det registreret.

Varianter og kombination

Der er en udgave af navngivningsceremonien for hver af de fire Guddomme. Det er muligt at blive navngivet indenfor for mere end én af Guddommene, men ved hver navngivning påtager ceremonanten sig flere forpligtelser. Der er særtilfælde, hvor det kan være nødvendigt at udføre en livsceremoni for samme Guddom igen, eksempelvis hvis ceremonanten skifter Prydnavn.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023