Navngivningsceremoni under Extazia

Navngivningsceremoni under Extazia er en navngivningsceremoni, hvor en person erklærer sig for Extaziatro, samt modtager et Prydnavn og en Prydbånd.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Navngivningsceremonien er en trosbekendelse for ceremonanten, der ved at modtage sit Prydnavn og sit Prydbånd officielt erklærer sig for Extaziatro. Udover Prydnavnet vil resten af ceremonantens navn, der består af eventuelle andre Religiøse navne, samt restnavnet blive annonceret. En Extaziatro ceremonant kan gennemgå ceremonien igen, hvis en Extetiker finder god grund til, at vedkommende skifter Prydnavn.

Forudsætninger

At du forud for navngivningsceremonien har indgået en aftale med ceremonanten eller vedkommendes forældre/værge, hvis ceremonanten ikke er myndig.

Forberedelse

Skaf et Prydbånd. Tag ceremonanten til side i god tid og afklar med vedkommende, hvad Prydnavnet bliver, og hør hvad restnavnet er. Instruér derefter ceremonanten i, hvilke forventninger der er til vedkommende under navngivningsceremonien.

Forløb

Start med at samle alle i navngivningscirklen. Begynd navngivningsceremonien ved at forklare Prydnavnet og Prydbåndets betydning. Velsign ceremonanten i Extazias navn ved at lade vedkommende drikke vand fra et bæger. Hæld derefter det resterende vand i et et kar, der på forhånd har velsignet vand i. Derefter vil en orakelånd lægge en række små flasker i karet. Hver flaske indeholder et Prydnavn, enten i form af en lille seddel, hvor det står på, i form af blåt vand, der giver indsigt om et Prydnavn til den, der drikker indholdet, eller i form af et Helligt pulver, der indeholder lyden af et Prydnavn. Forklar derefter de tilstedeværende at hvert Prydnavn er Extazias vilje, men at ceremonanten selv bør tage den flaske, personen føler er tættest på vedkommendes drøm. Ceremonanten giver flasken til Extetikeren, der forklarer, hvordan navnet bliver fundet. Gengiv Prydnavnet højt til ceremonanten, der efterfølgende erklærer det højt til de forsamlede. Giv derefter ceremonanten sit Prydbånd. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023