Navngivningsceremoni under Vartigan

Navngivningsceremoni under Vartigan er en navngivningsceremoni, hvor en person erklærer sig for Vartigantro, indtræder i en Veddslægt, samt modtager et Slægtsnavn og en Slægtssten.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Bisættelsesceremoni under Vartigan kan blive udført af Vægtere eller andre medlemmer af Vartigantroens Præsteskab. Ceremonien kan blive udført for personer, der ønsker at tilslutte sig Vartigantroen, forudsat at der er en Veddslægt, der ønsker at adoptere vedkommende. En Vartigantro ceremonant kan gennemgå ceremonien igen, hvis vedkommende senere skifter til en anden Vartigantro slægt (Veddslægt), dog ikke hvis det sker som en del af en vielse.

Forudsætninger

Slægtsoverhovedet for den Veddslægt, som ønsker at optage ceremonanten i sin slægt, opsøger en Vægter og afholder en forberedende samtale, hvor de aftaler omstændighederne for navngivningsceremonien. Selve ceremonien kan blive afholdt en kvart stund senere. Det er også en forudsætning med samtykke fra personen, der ønsker at blive navngivet. Hvis navngivningen kommer til at finde sted før ceremonanten bliver myndig, er det tilstrækkeligt at aftale navngivningsceremonien med forældre eller værge i den slægt, vedkommende bliver en del af.

Aftalen om ceremonien

Under den forberedende samtale bliver det aftalt, hvornår navngivningsceremonien bliver afholdt, hvor den bliver afholdt, hvilken udformning ceremonien har, hvilken Vægter der er ceremonimester, samt hvilke gæster som er velkomne til den.

  • Ceremoniens udformning (hvis ceremonanten ikke er Vartigantro) Udgangspunktet er at ceremonien starter i navngivningscirklen. Vægtere vælger ofte at indlede med at forklare Slægtsnavnets og Slægtsstenens betydning for de tilstedeværende. Det bliver italesat overfor ceremonanten, at det ansvar vedkommende vil tage på sig ved at være en del af slægten indebærer at være pålagt at følge slægtsoverhovedets bud, eksempelvis i forhold til at lade sig gifte eller drage i krig på slægtens vegne. Det er forudsætning for at ceremonien er gennemført at ceremonanten har direkte og højlydt påtaget sig ansvaret. På samme måde er det vigtigt at italesætte overfor slægtsoverhovedet , hvilket ansvar vedkommende påtager sig ved at indlemme den nye person i slægten, i forhold til at kunne stå inde for alle ceremonantens handlinger. Det er forudsætning for at ceremonien er gennemført at slægtsoverhovedet direkte og højlydt påtager sig ansvaret. Forudsat at begge har påtaget sig ansvaret, så vil Vægteren nu anråbe Vartigans tilstedeværelse og anmode om Guddommens velsignelse. Forudsat Guddommen velsigner ceremonanten er det herefter tid til at Vægteren giver en Slægtsten til slægtsoverhovedet, som efterfølgende sætter den om halsen på ceremonanten. Vægteren erklærer herefter, at ceremonanten fra nu af må bære sit nye Slægtsnavn.
  • Ceremoniens udformning (hvis ceremonanten er Vartigantro) Hvis ceremonanten allerede er Vartigantro, så er detvigtigt at tydeliggøre at vedkommende fravælger og svigter sin tidligere slægt, for at tilvælge og styrke sin nye. Den er essentielt at ceremonanten tydeligt erklærer at være indforstået med at det er konsekvenserne af ceremonien, og at vedkommende påtager sig ansvaret af sine handlinger. Der bør være plads til at den tidligere slægt kan italesætte sin holdning til det.

Særlige omstændigheder

Der er en række særlige omstændigheder, der kan gøre det kompliceret at aftale ceremonien.

  • Manglede slægtsoverhoved: I en situation, hvor det ikke er muligt at opnå tilstedeværelse af slægtsoverhovedet, eksempelvis fordi der er behov for at ceremonien bliver udført hastigt, kan et medlem af slægten foretage forhandlingen ved at stille sig som direkte led til det nye slægtsmedlem. Det betyder at være påtage sig at blive forældre/værge. Det er dog stadigt en forudsætning at slægtsoverhovedet efterfølgende vedstår sig beslutningen, hvilket de fleste også oftest gør.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det en tradition at ceremoniens deltagere efter særligt nævneværdige navngivningsceremonien går til den lokale lokale kro. Ceremonantens slægt byder der på et krus gratis drikkelse til alle, der ønsker at fremsige et positivt fremtidsønske for ceremonanten. Hvis en person siger noget, der er i modstrid med slægtens ønske for ceremonantens fremtid, kan det komme til slagsmål. Hvis det er et barn, der er ceremonant, kan forældrene eventuelt nøjes med at medbringe barnets Slægtssten, så et eventuelt kroslagsmål ikke risikerer at bringe barnet i fare.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023