Navngivningsceremoni under Vartigan

Navngivningsceremoni under Vartigan er en navngivningsceremoni, der kan blive udført af Vartigantroens Præster for personer, der ønsker at tilslutte sig Vartigantroen.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Navngivningsceremonien er en trosbekendelse for en ceremonant, der ved at modtage sit Slægtsnavn og sin Slægtssten officielt erklærer sig for Vartigantro. En Vartigantro ceremonant kan gennemgå ceremonien igen, hvis vedkommende senere skifter til en anden Vartigantro slægt (Veddslægt), dog ikke hvis det sker som en del af en vielse.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med slægtsoverhovedet for den Veddslægt, som ceremonanten ønsker at blive en del af. Hvis navngivningen kommer til at finde sted før ceremonanten bliver myndig, er det tilstrækkeligt at aftale navngivningsceremonien med forældre eller værge i den slægt, vedkommende bliver en del af.

Forberedende samtale

Gennemgå kort navngivningsceremonien med slægtsoverhovedet for den slægt, ceremonanten ønsker at indtræde i.

Forløb (hvis ceremonanten ikke er Vartigantro)

Start med at samle alle i navngivningscirklen. Begynd navngivningsceremonien ved at forklare Slægtsnavnets og Slægtsstenens betydning for de tilstedeværende. En af Vartigans orakelånder vil nu bringe dig én velsignet kvist. Giv den ene ende af en kvisten til ceremonanten, og den anden til den person, vedkommende kommer til at blive hægtet på i familietræet. Fortæl ceremonanten, om det ansvar vedkommende vil tage på sig ved at være en del af en slægt og dermed være pålagt at følge slægtsoverhovedets bud, eksempelvis i forhold til at lade sig gifte eller drage i krig på slægtens vegne. Spørg ceremonanten, om vedkommende accepterer dette ansvar. Fortæl derefter den person, der holder den anden ende af kvisten, om det ansvar der ligger på slægten, nemlig at kunne stå inde for alle ceremonantens handlinger. Spørg, om slægten er klar til at stå inde for ceremonantens handlinger. Hvis begge svarer ja, så fortæl de tilstedeværende, at hvis Vartigan velsigner navngivningsceremonien, så vil orakelånden løfte kvisten opad som et tegn. Herefter forsvinder kvisten, og du fortæller ceremonanten og det modtagende slægtsmedlem, at denne kvist fra nu af vil eksistere i deres hjerter. Giv nu Slægtsstenen til det modtagende slægtsmedlem, og bed vedkommende sætte den om halsen på ceremonanten. Fortæl, at ceremonanten fra nu af må bære sit nye Slægtsnavn. Afslut derefter ceremonien.

Forløb (hvis ceremonanten allerede er Vartigantro)

Start med at samle alle i navngivningscirklen. Begynd navngivningsceremonien ved at forklare Slægtsnavnets og Slægtsstenens betydning for de tilstedeværende. En af Vartigans

orakelånder vil nu bringe dig to velsignede kviste. Giv den ene ende af den første kvist til ceremonanten, og den anden ende til den person, vedkommende kommer til at blive hægtet på i familietræet. Sæt den ene ende af den anden kvist i ceremonantens anden hånd. Hvis en repræsentant for den slægt, ceremonanten forlader er til stede, så lad vedkommende holde fast i den anden ende af kvisten. Bed nu ceremonanten om at brække den anden kvist, da den repræsenterer relationen til den gamle slægt. Fortæl ceremonanten om det ansvar vedkommende vil tage på sig ved at være en del af en slægt og dermed være pålagt at følge Slægtsoverhovedets bud, eksempelvis i forhold til at lade sig gifte eller drage i krig på slægtens vegne. Spørg ceremonanten om vedkommende accepterer dette ansvar. Fortæl derefter den person, der holder den anden ende af kvisten om det ansvar der ligger på slægten, nemlig at kunne stå inde for alle ceremonantens handlinger. Spørg om slægten er klar til at stå inde for ceremonantens handlinger. Hvis begge svarer ja, så fortæl de tilstedeværende at hvis Vartigan velsigner navngivningsceremonien, så vil orakelånden løfte kvisten opad som et tegn. Herefter forsvinder kvisten, og du fortæller ceremonanten og det modtagende slægtsmedlem at denne kvist fra nu af vil eksistere i deres hjerter. Giv nu Slægtsstenen til det modtagende slægtsmedlem, og bed vedkommende sætte den om halsen på ceremonanten. Fortæl at ceremonanten fra nu af må bære sit nye Slægtsnavn. Afslut derefter ceremonien.

Tradition

Frivillig tradition: Følg med ceremoniens deltagere forbi byens torv, og lad her byens opråber annoncere navngivningen. Gå derefter til den lokale kro. Ceremonantens slægt byder på et krus gratis drikkelse til alle, der ønsker at fremsige et positivt fremtidsønske for ceremonanten. Hvis en person siger noget, der er i modstrid med slægtens ønske for ceremonantens fremtid, kan det komme til slagsmål. Hvis det er et barn, der er ceremonant, kan forældrene eventuelt nøjes med at medbringe barnets Slægtssten, så et eventuelt kroslagsmål ikke risikerer at bringe barnet i fare.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2022