Navngivningsceremonier

Navngivningsceremonier er livsceremonier, hvor personer bekender deres trosretning og samtidigt påtager sig et navn ud fra trosretningens retningslinjer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det op til Præsterne i samråd med de personer, der ønsker at gennemgå navngivningsceremonierne, at beslutte, om ceremonierne bliver afholdt i Templer, i markerede navngivningscirkler eller på steder udvalgt for deres sentimentale betydning. Hvis de, der gennemgår navngivningsceremonierne, ikke er myndige, forhandler deres forældre eller værger på vegne af dem.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022