Nordskoven (Len)

Nordskoven  (Len) er kendt som et Len i Riget Fladlandet, der hovedsageligt består af én stor, vildtgroende skov, skåret igennem af en række brusende vandløb.

Nordskoven  (Len) er kendt som et Len i Riget Fladlandet, der hovedsageligt består af én stor, vildtgroende skov, skåret igennem af en række brusende vandløb.

KARTOLOGISK SKILDRING

Nordskoven befinder sig i den nordvestlige del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Markova, Nordlenet, Romun og Syrendalen samt vildegnene Mørkeskoven, Tavshedskrybben og Ulvegabet. Nordskoven består af 11 Herreder.

   Indenfor Fladlandsk kartologi er Nordskoven betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terrænet er skovland og klippegrund. Nordskoven er domineret af nåletræer af typerne gran, fyr og ædelgran, samt løvtræer som asp, birk og ahorn. Desuden har skoven store mængder bøg og eg, hvilket gør den til det primære område at skaffe byggetræ fra. Især fordi det virker til, at træerne vokser hurtigere her end noget andet sted i Fladlandet. Skoven virker uendelig, utæmmet og yder god ly for regn og sol. Rundt om i skoven ligger lysninger, hvor bebyggelser og bygder ligger i klynger.

Landmærker

Lenet indeholder Nordskoven.

Områdefortællinger

Lenet indeholder områdefortællingen Bjørneburet.

Strækninger

Lenet indeholder ingen strækninger.

Byer

Lenet indeholder staden Fyrhug samt Lensstaden Saxingheim.

Seværdigheder

Lenet indeholder følgende steder, der er betegnet som seværdigheder: Naturattraktionen Bjørnesporet.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.

   Særligt udbredte favoriseringer er Vandringsmandstroen og Extaziatroen.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Nordskovens Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:

   Extazia, Vandringsmanden, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen er kendt for at sætte stolthed i at være selvforsynende og traditionsbundne. De italesætter deres holdning meget direkte, og der er ikke langt fra ord til handling. De nyder samspillet med skoven og lader den vokse vildt, mens de undlader at lave faste veje eller skilte. Folk lærer fra barnsben at finde rundt i den altomsluttende skov, og hvor de selv kan jage eller samle sig til alt, de har brug for.

Beskæftigelser

Jæger, skovhugger.

Kulturer i egnen

Egnsretter inkluderer især mad med ahornssirup.

Egnsvaner inkluderer en gammel tradition om at familier indimellem holder en lille fest og under den udvælger og fælder et træ sammen, som derefter bliver brugt til at bygge familiens nye hjem.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

Entiteter

Lenet indeholder tilstedeværelse af følgende entiteter:

   Accaccaros, der er omstrejfer.

Senest opdateret: 3. september, 2021