Novicer

Novicer er en trosfunktion, der bliver brugt om personer, som har gennemført deres første Tempeleksamen hos det lokale Tempelråd, og nu er en del af Tempeltjenerne tilknyttet det givne Tempel.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer novicer et emblem, der viser deres tilknytning til Religionen.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er novicer betegnet som et Religiøst udtryk.

Forudsætninger for at blive novicer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har bestået en trin 1 Tempeleksamen.
  • Ansøgeren er tilknyttet det lokale Tempel.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en novice opnå forfremmelser som Livsnovice.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment novicer for EVEAtroen, når udtrykket novicer bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 31. oktober, 2023