Ødemark

Ødemark er terræn, der betegner områder, oftest egne, som er meget tørre, øde og stort set uden bevoksning.

KARTOLOGISK SKILDRING

Områder med ødemark ser meget lidt regn og har kun få naturlige vandløb, hvilket gør jorden sandet og utroligt uegnet for liv. Ødemarker har derfor kun meget lidt plante og dyreliv.

STRATOLOGISK SKILDRING

Ødemark kan være en langsom dræber, for selv hvis vejret ikke er dårligt, og det er muligt at rejse frem med selv en hær af en vis størrelse, er det problematisk, at det er så svært at skaffe mad og rent drikkevand.

Kendte eksempler

I Fladlandet er Jammersletten et eksempel på en egn, der indeholder terræn af typen ødemark.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. oktober, 2023