Ødemark

Ødemark er terræn, der betegner egne, som stort set ikke har bevoksning, og som er meget tørre og øde.

KARTOLOGISK SKILDRING

Ødemarker ser meget lidt regn og har kun få naturlige vandløb, hvilket gør jorden sandet og utroligt uegnet for liv. Ødemarker har kun meget lidt plante og dyreliv. I Fladlandet er Jammersletten et eksempel på en egn, der indeholder terræn af typen ødemark.

Senest opdateret: 16. september, 2021