Offergaver

Offergaver er et entokoncept, der består af gaver, som bliver givet til entiteter i håb om gunst eller hjælp.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Offergaver er beskrevet under esoterik, men bliver her beskrevet mere uddybende.

Offergaver i esoterik

Når du udfører et ritual, vil der altid være en magisk pris at betale, kaldet en offergave. Hvilken offergave der er tale om, er defineret af den formular, du gør brug af. Som udgangspunkt er det kasteren, der betaler offergaven, men en anden deltager i ritualet kan, hvis vedkommende er frivillig, vælge at betale prisen i stedet for. Det er også tilfælde, hvor flere personer kan betale offergaven sammen.

Offergaver i andre sammenhænge

Vildmagi kan også involvere offergaver, og det er også en væsentlig del af de fleste Præsteprøver.

Forskel på offergaver

Der er meget stor forskel på offergaver, og der er forskel på, hvad de er værd alt efter, hvem de bliver tilbudt til. Men det er muligt at opdele dem i trin ud fra, hvor stor magisk betydning de har.

Livsenergi og livsbytte som offergave

En esoteriker kan lade en frivillig person dræne for livsenergi eller livsbytte under et ritual og dermed betale offergaven. En person kan også frivilligt lade livsenergi eller livsbytte indgå i forhandlingen af en vildpagt. Brug af livsenergi og livsbytte i de to nævnte sammenhænge forudsætter ikke adgang til en specifik effekttype.

En esoteriker kan anvende en række effekttyper til at påvirke livsenergi og livsbytte. Det er muligt at overføre livsenergi eller livsbytte fra en frivillig modtager til en anden person, eksempelvis kasteren selv. Det er dog ekstremt farligt at overføre livsenergi til en person, der ikke er drænet for den pågældende livskraft. Det er muligt at overføre til eller fra genstande.

Helbredereksperimenter

Der er en nogle helbredere, der har eksperimenteret med livsenergi uden at anvende magi, især med henblik på at forsøge at udviske grænsen mellem liv og død. De fleste forsøg er ufrugtbare, men der er altid rygter som taler om særtilfælde. Det ville især være nyttigt, hvis der er behov for at helbrede en magiresistent person.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023