Orakeltegn

Orakeltegn er sminkemarkører, der beskriver særlige tegn, hvorigennem entiteter lader personer kaste magi.

ENTOLOGISK SKILDRING

Et orakeltegn tager form af en slags magisk, sort tatovering, som en entitet har påført en person.

Orakeltegnets udforming

Et orakeltegn tager form af en slags magisk, sort tatovering, som en entitet har påført en person.

Orakeltegnets udforming

Orakeltegn er meget forskellige i deres udformning. Et orakeltegn kan godt bestå af flere symboler. Udformningen afspejler, hvilken entitet der har skænket orakeltegnet.

Orakeltegns trin

Et orakeltegn bliver kategoriseret ud fra, hvilken entitet der har skabt dem, men også ud fra trin. 

Orakeltegn bliver opdelt i trin fra 1 til 5. Et orakeltegn kan give bæreren adgang til magiformerne esoterik, evokation og thaumaturgi, hvis vedkommende har den rette træning. Et eksempel på en person, der bærer et orakeltegn, er en Præst. 

Ændring af orakeltegn

Et orakeltegn bliver som udgangspunkt reguleret af den entitet, der har skænket tegnet til en person, og det er ikke muligt at ændre på dem for andre. Da tegnet binder sig til bærerens sjæl, kan det hverken blive skåret bort, overmalet eller andet. Forsøg derpå resulterer højest i, at orakeltegnet opstår et nyt sted på personens krop. Entiteten kan, alt afhængig af hvor tilfreds den er med bærerens adfærd, hæve eller sænke orakeltegnets trin.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022