Orakelvogtere

Orakelvogtere er en væsenvariant af orakelånder, der bliver opfattet som personer og personlige repræsentanter for en Guddom.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

En orakelvogter er i modsætning til orakelobservatører fast i tjeneste hos én enkelt entitet, som de har fuldstændig loyalitet overfor. De forhandler direkte med entiteten, og hvis en entitet kommunikerer med en person, vil det oftest foregå igennem en orakelvogter. Der virker til at være meget få orakelvogtere, og de er alle navngivne. Se eksempler på navngivne orakelvogtere i bogen Det Fladlandske Navnekompendium. Orakelvogtere er ekstremt magtfulde og bør blive behandlet med stor forsigtighed og respekt.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. januar, 2022