Orakelvogtere

Orakelvogtere er en væsenvariant af orakelånder, der bliver opfattet som personer og personlige repræsentanter for en Guddom.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Orakelvogtere forhandler direkte med Guddommen. Hvis en Guddom kommunikerer med en person, vil det oftest foregå via en orakelvogter. Der er meget få orakelvogtere, og de er alle navngivne. Orakelvogtere er ekstremt magtfulde og bør blive behandlet med stor forsigtighed og respekt. Se navngivne orakelvogtere, relaterede til EVEAtroen i bogen Chronomicon.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Orakelvogtere er, i modsætning til orakelobservatører, fast i tjeneste hos én enkelt entitet (en Guddom), som de har fuldstændig loyalitet overfor.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023