Otiumsceremoni under Vartigan

Otiumsceremoni under Vartigan er en otiumsceremoni, der indebærer at lade en Vartigantro person gå værdigt på otium.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Otiumsceremoni under Vartigan kan blive udført af Vægtere eller andre medlemmer af Vartigantroens Præsteskab. Ceremonien kan blive udført for arbejdstrætte Vartigantro personer. Ceremonien bliver oftest udført for voksne personer, men kan blive udført for unge personer.

Forudsætninger

Slægtsoverhovedet for den Veddslægt, som ønsker at ceremonanten gennemgår en otiumceremoni, opsøger en Vægter og afholder en forberedende samtale, hvor de aftaler omstændighederne for otiumceremonien. Selve ceremonien bliver holdt en måned senere. Otiumsceremonien markerer en overgang for en ceremonant, der overgår fra at være ung eller voksen og til at være gammel, og dermed ikke længere myndig. Ceremonien bliver oftest kun udført én gang pr. ceremonant, men der er undtagelser, som gør det muligt at tage den igen. Det sker dog ret sjældent.

Aftalen om ceremonien

Under den forberedende samtale bliver detaljerne for otiumceremonien aftalt. Det involverer blandt andet tidspunktet for ceremonien, stedet for den, udformningen af den, samt hvilken Vægter som er ceremonimester. Under samtalen bliver der også aftalt, hvilke gæster som er velkomne til otiumceremonien.

  • Optakten: Det er vigtigt at tage snakken om hvorvidt ceremonanten selv ønsker at gå på otium. Det er oftest én af to situationer: Enten ønsker ceremonanten selv at gå på otium, men resten af slægten synes det er for tidligt, og der er brug for en samtale om hvorvidt det bør ske eller ej. Alternativt ønsker resten af slægten at ceremonanten bør gå på otium, men ceremonanten synes det ikke selv. Der er eksempler på at der er enighed mellem slægten og ceremonanten, i forhold til otiumceremonien, men det hører til sjældenhederne. Hvis det er slægten, der ønsker at ceremonanten går på otium, så bør der blive valgt et slægtsmedlem, der tager samtalen med ceremonanten og forsøger at overbevise vedkommende. Du kan eventuelt præsentere hvilke muligheder der er for magisk assistance, som er etisk forsvarlige. Hvis otiumsceremonien medfører skift i hvem, der er slægtsoverhoved, så er der behov for slægten forbereder sig på at erklærer hvem der bliver (midlertidigt) slægtsoverhoved under den sidste del af ceremonien.
  • Myndighedspind: Når ceremonanten blevet afklaret med at gennemgå otiumceremonien, så er der en vigtig forberedelse, det er forventet vedkommende gør inden da. Det drejer sig om at snitte sig en lille myndighedspind. Den bør ikke være længere end én fod, og det er op til ceremonanten at udsmykke den, gerne med kumler.
  • Ceremoniens udformning: Udgangspunktet er, at ceremonien starter i en otiumscirkel eller i et Tempel. I særlige tilfælde kan en slægt aftale med Vægteren, at ceremonien starter på et sted af personlig betydning eksempelvis i deres eget hjem. Under ceremonien er det vigtigt at der tydeligt bliver skabt en mulighed for at lade ceremonanten overdrage formynderskab over sit liv til slægtsoverhovedet, eller en af slægtsoverhovedet udpeget person.
  • Eventuelle indslag: Hvis slægten sørger for det, kan der være tid til en mindre tale, som bliver afholdt af et medlem af slægten eller en gæst. Alternativt kan der være et indslag med sang eller musik.

Særlige omstændigheder

Der er en række særlige omstændigheder, der kan gøre det kompliceret at aftale ceremonien.

  • Hastesag: I en situation, hvor der er behov for, at en otiumsceremoni bliver foretaget hurtigt, er der en mulighed for at foretage ceremonien med markant kortere varsel, end den måned, som er udgangspunktet. Hvis en Vægter er villig til at hastebehandle ceremonien, indgår vedkommende en aftale med slægten, ud fra hvad der er muligt indenfor tidsrammen. Vægteren forventer en passende kompensation, eksempelvis i form af 5 valgfri ingredienser.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det en udbredt tradition, at ceremoniens deltagere går til den lokale lokale kro efter otiumsceremonien. Ceremonantens slægt byder ofte på et krus drikkelse til alle, der ønsker at fremsige et værdigt minde om ceremonanten. Hvis en person siger noget, der er i modstrid med slægtens fortælling om ceremonantens liv, kan det komme til slagsmål.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023