Otiumsceremoni under Vartigan

Otiumsceremoni under Vartigan er en otiumsceremoni, der kan blive udført af Vartigantroens Præster for Vartigantro personer, der ønsker at gå på otium.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Otiumsceremonien markerer en overgang for en ceremonant, der overgår fra at være ung eller voksen og til at være gammel, og dermed ikke længere myndig. Ceremonien bliver oftest kun udført én gang pr. ceremonant, men der er undtagelser, som gør det muligt at tage den igen. Det sker dog ret sjældent.

Forudsætninger

At du på forhånd har indgået en aftale med slægtsoverhovedet for den Veddslægt, som ceremonanten ønsker at blive en del af.

Bemærk at det i alle sammenhænge, hvor der står “slægtsoverhovedet”, er muligt at udpege en stedfortræder, forudsat at vedkommende bærer en af slægtens egne slægtsklenodier (eller et andet slægtsklenodie, der legitimt fungerer som repræsentation).

Det er især relevant, hvis ceremonanten er det nuværende slægtsoverhoved, og i så fald er det i stedet muligt at aftale otiumsceremonien med mindst tre myndige medlemmer af slægten (eller færre, hvis der ikke er så mange), der medbringer et legitimt slægtsklenodie.

Forberedende samtale

Gennemgå otiumsceremonien med slægtsoverhovedet, eller repræsentanter, som nævnt ovenfor. Det er også vigtigt at tage snakken om hvorvidt ceremonanten selv ønsker at gå på otium. Det er oftest én af to situationer: Enten ønsker ceremonanten selv at gå på otium, men resten af slægten synes det er for tidligt, og der er brug for en samtale om hvorvidt det bør ske eller ej. Alternativt ønsker resten af slægten at ceremonanten bør gå på otium, men ceremonanten synes det ikke selv. Der er eksempler på at der er enighed mellem slægten og ceremonanten, i forhold til otiumceremonien, men det hører til sjældenhederne. Hvis det er slægten, der ønsker at ceremonanten går på otium, så vil mødet munde ud i at der bliver valgt et medlem for slægten, der tager samtalen med ceremonanten og forsøger at overbevise vedkommende. Du kan eventuelt præsentere hvilke muligheder der er for magisk assistance, som er etisk forsvarlige.  Hvis otiumsceremonien medfører skift i hvem, der er slægtsoverhoved, så er der behov for slægten forbereder sig på at erklærer hvem der bliver (midlertidigt) slægtsoverhoved under den sidste del af ceremonien.

Når ceremonanten blevet afklaret med at gennemgå ceremonien, så er der en vigtig forberedelse, det er forventet vedkommende gør inden da. Det drejer sig om at snitte sig en lille myndighedspind. Den bør ikke være længere end én fod, og det er op til ceremonanten at udsmykke den, gerne med kumler.

Ceremoniomstændigheder: Afklar derefter omstændighederne for selve ceremonien.

 • Lad dem vælge hvor ceremonien kommer til at foregå. Oplagte muligheder er inde i et Tempel eller i en ceremonicirkel. Bemærk at nogle foretrækker en ceremonicirkel, der er midlertidigt oprettet til formålet, eksempelvis ud fra et tema, der passer til en eller begge slægter.
 • Lad dem vælge tidspunktet ceremonien kommer til at foregå. Her er det kutyme at ceremonien bliver afholdt tidligst en måned efter samtalen er afholdt, så der er tid til forberedelserne samt at eventuelle invitationer kan blive sendt afsted og tilrejsende gæster kan nå frem.

Forberedelse på dagen

Tag slægtsoverhovederne og ceremonanterne til side i god tid og afklar (eller genopfrisk) med dem:

 • Hvad der er forventet af dem under otiumsceremonien (se forløb herunder).
 • Hvad der er forventet af dem efter otiumsceremonien er gennemført.

Ceremoniens forløb

Start med at samle alle relevante personer i otiumscirklen. Når alle er samlet der, så spørg om ceremonanten er til stede og om slægtsoverhovedet også er (det kan være samme person). Hvis de er tilstede, så erklær at otiumsceremonien hermed begynder. Start med at fortælle om otiums betydning, både praktisk og symbolsk.

 1. Introduktion

Bed nu slægtsoverhovedet erklære:

 • Hvad vedkommende navn er og hvilken slægt, personen er slægtsoverhoved for. Hvis personen ikke er slægtsoverhovedet, så er det vigtigt at vedkommende fremviser et gyldigt slægtsklenodie.
 • Hvilket slægtsmedlemmer, der ønsker at gennemføre otiumceremonien (og som dermed er ceremonanten). Det er også vigtigt at det bliver nævnt hvilken af de to ceremonanter, der bliver gift over i den anden slægt.
 1. Sidste chance

Spørg nu åbent, om der er nogen, der har indsigelser imod, at ceremonanten går på otium. Hvis nogen gør indsigelse og blander sig på dette tidspunkt, tæller det ikke som en afbrydelse af ceremonien, og er dermed set som legitim konflikt, selv hvis det ender i duel eller medfører afslutning af ceremonien. Hvis ingen gør indsigelser, så fortsæt ceremonien.

 1. Overgangen til slægtens formynderskab

Det er nu tid til at udføre skiftet, hvor ceremonanten underlægger sig sin slægts formynderskab.

 • Spørg nu ceremonanten om vedkommende ønsker at gå på otium. Det er forventet at vedkommende siger ja. Hvis ceremonanten siger nej, så kan det risikere at medføre Guddommens skuffelse, så sørg for at det ikke sker!
 • Bed nu ceremonanten fremvise de ejendele, eksempelvis redskaber, som vedkommende oplever repræsenterer sin myndighed. Det er vigtigt at en af ejendelene er den lille myndighedspind, som ceremonanten selv har pyntet.
 • Spørg ceremonanten, hvem vedkommende ønsker at overdrage sin myndighed til. Spørg modtageren om vedkommende accepterer, på vegne af slægten, at tage formynderskab over ceremonanten fremadrettet. Lad nu ceremonanten overdrage de symbolske ejendele til modtageren, der fremadrettet bestemmer over ejendelene, med undtagelse af myndighedspinden, da den har et formål senere i ceremonien.
 • Erklær at nu er ceremonanten ikke længere myndig.
 • Instruer ceremonanten i at teste det ved at gøre følgende to handlinger:
 • Bed ceremonanten forsøge at sige noget, at gøre sin holdning gældende, som derefter bliver underkendt af personen, der overtog myndigheden over vedkommende. Eksempelvis at indgå en aftale.
 • Bed ceremonanten forsøge at gøre noget uhensigtsmæssigt, som det der efter er op til personen, der overtog myndigheden at tage ansvar for. Eksempelvis at blive taget i at forsøge at stjæle.
 1. Vartigans velsignelse

Det er nu tid til at anmode om Vartigans velsignelse af otiumceremonien.

 • Instruer personen, der overtog ceremonantens myndighedspind i at holde den tydeligt frem.
 • Påkald Vartian og anmod Guddommen om at velsigne ceremonantens otium. Hvis Vartigans svar er positivt, vil myndighedspinden svæve og derefter forsvinde ned i jorden.
 • Erklær at Vartigan har velsignet ceremonien og ceremonanten.
 1. Afslutning af ceremonien

Det er nu tid til at afslutte ceremonien.

 • Afslut ceremonien, ved tydeligt at erklære den for afsluttet.

 • Anbefal alle tilstedeværende at gå på kro og fejre ceremonantens otium.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2022