Pan

Pan er en titan, der er dominator af vildegnen Mørkeskoven, og som er berygtet for at lade sit temperament forme skoven til at blive livsfarligt brutal.

ENTOLOGISK SKILDRING

Pan er ifølge myten et stort, faunelignende væsen, der er kendetegnet ved at have to enorme horn i panden svarende til stødtænderne på en mammut. Myten fortæller, at Pan har forvredet skoven til altid at afspejle dens sindsstemning, så selv et lille vredesudbrud vil ramme alle væsner i skoven. Titanen er ifølge myten opslugt af misundelse over menneskenes Riger og har derfor valgt at slå sig ned i Trillingetinderne, som den ser som en form for fæstning. Herfra våger den over sit domæne, som den betragter som en form for have. Pan bliver ofte omtalt som Faunefyrsten, da myten fortæller, at alle faune bukker deres hoved i respekt og følger entitetens mindste vink. Faunefyrsten er derfor et samnavn for Pan.

Lokalbefolkningen hævder, at Pan kan skænke mange slags gaver, men at folk bør være varsomme med at tage imod dem uden først at have sat sig grundigt ind i Mørkeskovens skikke og Pans lunefuldhed. Lokalbefolkningen anbefaler, at folk, der ønsker at påkalde sig Pans opmærksomhed og vinde entitetens gunst, medbringer det, de har allerkærest på deres første rejse ind i vildegnen. Det vil udstråle mod og vække entitetens nysgerrighed. Går alting galt, vil det at opgive det, den tilrejsende finder allerkærest til entiteten, muligvis udløse en mulighed for at få fri passage til at forlade Mørkeskoven med livet i behold.

En teori beskriver Pan som den første og ældste af alle faune. Derfor må Pan være alle faunes leder og hersker, hvilket også ligger i kaldenavnet Faunefyrsten.

Kategorisering af Pan

Pan bliver kategoriseret som en trin 6 titan af varianten dominator. Du kan her læse begrundelsen for kategoriseringen:

Orakeltegn: Der er ingen observationer af orakeltegn for Pan, så det bliver formodet, at entiteten er ude af stand til at skabe dem.

Tilstedeværelse: Pans tilstedeværelse er blevet observeret indenfor vildegnen Mørkeskoven. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.

Indflydelse: Pans indflydelse er blevet observeret indenfor vildegnen Mørkeskoven og dele af Lenene Markova og Vestengen, samt dele af vildegnene Tavshedskrybben og Græshavet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.

Rækkevidde: Pans rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til en kæmpeegn.

Trin: Pans trin bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 6 entitet.

Type: Pan bliver beskrevet som havende én fast, fysisk form. Den bliver derfor kategoriseret som en titan.

Variant: Pan er den mest magtfulde entitet i det domæne, som den befinder sig i, og bliver derfor kategoriseret som en dominator.

Tilbedelse: Pan bliver ofte tilbedt af folk, der føler sig afstumpede og fremmedgjorte i menneskenes selskab. Det er ifølge EVEA’s Tempellov tolereret at tilbede eller indgå en orakelpagt med entiteten. Tilbedelse af entiteten bliver set som en del af trosretningen gammeltroen.

Oplevelsen af Pan

Mødet med titanen bliver beskrevet som vildledende og ildevarslende. I nærheden af titanen vil naturen være i konstant forandring, som gik tiden hurtigere. Spirer vil vokse op, springe ud og visne. Trækroner vil blive grønne, gyldne og tabe deres blade for så at skyde nye knopper igen. Dyr dukker op og forsvinder, hvis der blot er et øjeblik, hvor øjet ikke hviler på dem. Alle lyde bliver forstærket og forvrænget. Enten er der et kaos af lydindtryk eller også vil en lyd være så stærk, at alle andre lyde er som forsvundet. Tunge åndedræt, der er allestedsnærværende, men tilsyneladende uden oprindelsespunkt, runger dybt mellem træerne. Det virker, som om det meste tøj, især fodtøj, bliver omklamrende, nærmest kvælende. Det er, som om skovbunden trækker i arme og ben. Mosset er behagelig mod bare tæer, og det er rart at lade blade eller bækkens vand løbe mellem fingrene. Skovens idyl giver en ro i tankelandskabet, men en indre bekymring for at vække dens vrede ligger i baghovedet. Det er nok bedst at holde sig på god fod med skoven, for så er der mere rart at være. Det er svært at fornemme tiden under høje træer, der ikke lader meget lyd komme ind. Måske kunne det være rart at lægge sig ned og tage en kort lur.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023