Pegasi

Pegasi er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en hest med vinger.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Pegasi er efter sigende ret sjældne. Der eksisterer dog en myte om at der engang var en pegasus, der landede på toppen af borgen Khiburg i Lenet Khatan, og at det er en af grundene til at Slægten Rechtsfelt har en pegasus på deres Slægtsskjold. En pegasus kan så vidt vides blive meget gammel.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er pegasi betegnet som store, sjældne, nærlivsændrende, livsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af pegasi

Pegasi er kategoriseret som trin 4 fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Pegasi er ifølge en beretning blevet sammenlignet med en hest i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende store.

Væsentræk og type: Pegasi bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Fortolkning af myterne fortæller, at pegasi kunne eksistere i vildegne, der har terræn af typen skovland, klippegrund eller græsland, særligt i vildegnen Græshavet. Pegasi bliver beskrevet som værende svære at opspore, fordi de kan flyve og er meget sky. De bliver derfor kategoriseret som værende legendariske.

Kraftgrad: Pegasi bliver beskrevet som havende en magisk karisma, der påvirker alt omkring dem, både i humør og helbred. Det bliver vurderet til at svare til en trin fire effekt, og pegasi bliver derfor betegnet som nærlivsændrende.

Farlighedsgrad: Pegasi bliver beskrevet som værende nærlivsændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er ret intelligente og bevidste om deres handlinger. Pegasi bliver derfor vurderet som livsfarlige.

Trin: Pegasi bliver beskrevet som store, sjældne, nærlivsændrende og livsfarlige. Ud fra  den højeste af deres kategoriseringer bliver pegasi betegnet som trin fire fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. februar, 2022