Pilgrimsmasker

Pilgrimsmasker er grej, som nogle pilgrimme bærer under deres pilgrimsfærd for at ære Guddomme.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer alle pilgrimme pilgrimsmasker. Det er ifølge EVEAs Tempellov forbudt at fjerne pilgrimmes pilgrimsmasker.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er pilgrimsmasker betegnet som et Religiøst udtryk.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er stjernebilledet Pilgrimmen, antageligt inspireret af pilgrimme.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023