Pilgrimsporten

Pilgrimsporten er et mindesmærke, der er udformet som en port, og befinder sig i staden Kharvas.

KARTOLOGISK SKILDRING

Pilgrimsporten er den mest berømte port i Brakams Bolværk, og mindesmærket er prydet med en statue af hver af de fire Guddomme. To af dem vender ind mod Khatan, og to vender ud mod Romun.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er Pilgrimsporten tilskrevet stor betydning, da den består af de ældst kendte statuer som forestiller et samlet EVEA, hvilket har gjort attraktionen interessant for pilgrimme.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Pilgrimsporten betegnet som et pilgrimsmål.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Pilgrimsporten oprettet under Accalias Århundrede (289-191 FNFT).

Offgame Information

Senest opdateret: 25. september, 2023