Portenes Lås

Portenes Lås er et Celestokoncept, i form af et symbolsk nøglehul.

Portenes Lås er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Portenes Lås er det primære symbol for Guddommen Archimedes.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Portenes Lås betegnet som et Religiøst udtryk.

Symbolets betydning

Portenes Lås henviser til kontrol over viden gennem indsigt. Viden til de, der har forudsætningerne for at kunne håndtere og forstå det.

Symbolets varianter

Portenes Lås bliver blandt andet set i form af en række orakeltegn, som symboliserer Guddomspagten med Archimedes.

  • Portenes Lås, udfyldt med tallet “I” ved siden af, er et trin fem orakeltegn, der bliver båret af Ypperstepræster, der favoriserer Archimedes, også kaldet Ærkelectorer.
  • Portenes Lås, udfyldt med samskrivning af tallet “XXI” ved siden af, er et trin fire orakeltegn, der bliver båret af Højpræster, der favoriserer Archimedes, også kaldet Højlectorer.
  • Portenes Lås, udfyldt, er et trin tre orakeltegn, der bliver båret af Præster, som favoriserer Archimedes, også kaldet Lectorer, samt af Reservehøjpræster, der favoriserer Archimedes, også kaldt for Reservehøjlectorer. Reservehøjlectorer bærer et oftest et orakeltegn, der svarer til, hvad en Lector bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højlector kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende, hvad en Højlector bærer.
  • Portenes Lås, halvt udfyldt, er et trin to orakeltegn, der bliver båret af Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Archimedes, også kaldet Lectorlærlinge af anden grad.
  • Portenes Lås, uudfyldt, er et trin ét orakeltegn, der bliver båret af Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Archimedes, også kaldet Lectorlærlinge af første grad.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2022