Præstelærlinge af anden grad

Præstelærlinge af anden grad er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som har bestået en trin 2 Præsteprøve og er under oplæring på en Præstelinje på et Akademi.

Præstelærling af anden grad er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Udtrykket Præstelærlinge bliver indimellem brugt uden en givent grad og henviser i den sammenhæng til både Præstelærlinge af første grad og Præstelærlinge af anden grad.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Præstelæring af anden grad betegnet som en Gejstlig titel, mystisk titel og et og et Helligt udtryk.

Titelvarianter til Præstelærlinge af anden grad

Indenfor EVEAtroen er der en række titelvarianter til Præstelærlinge bestemt af, hvilke Guddomme Præstelærlingene har valgt som favorisering. Mulighederne er Extetikerlærlinge for Extazia, Vægterlærlinge for Vartigan, Lektorlærlinge for Eurika eller Lectorlærlinge for Archimedes.

Forudsætninger for at blive Præstelærlinge af anden grad

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro, og har en favorisering, som matcher den ønskede titelvariant.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 2 Præsteprøve med samme favorisering som ansøgeren ønsker at blive Præstelærling af anden grad indenfor.
  • Ansøgeren har støtte fra en donatorslægt, der har givet lovning på en plads på Præstelinje på et af Fladlandets Akademier.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen (medmindre ansøgeren Lavadelig Myndling). Bemærk, at følgende titelvarianter har deres egen certificeringsramme: Extetikelærling af anden grad, Lectorlærling af anden grad, Lektorlærling af anden grad og Vægterlærling af anden grad.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Præstelærling af anden grad opnå forfremmelser som Præst (bemærk de forskellige titelvarianter). Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Præstelærling af anden grad udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Præstelærlinge af anden grad kan derudover udnævne Tempelaspiranter.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Præstelærlinge af anden grad for EVEAtroen, når udtrykket Præstelærlinge af anden grad bliver brugt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Præstelærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn.

Offgame Information

Senest opdateret: 23. august, 2023