Præsteskaber

Præsteskaber er Tempelfællesskaber, der består af personer, som er formelt udpegede forkyndere af en Religion.

Præsteskaber er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Medlemmer af Præsteskaber bærer en af følgende Gejstlige titler: Præstelærlinge af første grad, Præstelærlinge af anden grad, Præster, Reservehøjpræster, Højpræster eller Ypperstepræster. 

Præstelærlinge af første grad og Præstelærlinge af anden grad er under oplæring, så deres inddragelse i Præsteskabets aktiviteter sker i det omfang, deres læremestre finder det meningsfuldt.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Præsteskaber betegnet som et Helligt udtryk.

Kategorisering af Præsteskaber

Indenfor Fladlandsk Celestologi er EVEAtroens Præsteskab et Præsteskab.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment EVEAtroens Præsteskab, når udtrykket Præsteskab bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. april, 2024