Prinser

Prinser er en Royal titelvariant af titlen Fyrste, der indenfor Fladlandsk Aristologi bliver brugt om Fyrster, som har en maskulin kønsidentitet, de ønsker at udtrykke og blive tiltalt ud fra.

Prinser er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Prinser er Fyrster, der har en maskulin kønsidentitet, som de ønsker at udtrykke og blive tiltalt ud fra.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Prinser betegnet som en verdslig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Prinser

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
 • Bemærk, at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Prinser, men at titelvarianten åbner for at tage certificering.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve, Præsteprøve eller Ridderprøve.
 • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Regent.

Certificeringsramme

Mulighed for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Prins udnævne følgende titler:

 • 1 (Storadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Royal) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Advisørelever af første grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • * Advisørelever af anden grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • 1 Advisør (Artísør, Attaché, Oppasser eller Scriptor).
 • 1 Kammertjener til at hjælpe med personlige tjeneropgaver.
 • 1 Kammerskriver til at hjælpe med personlige skriveopgaver.

Prinser kan desuden udpege følgende grader:

 • * Hofaspiranter, men kun til et Hof Prinsen selv er tilknyttet.
 • * Hofbudbringere, men kun til et Hof Prinsen selv er tilknyttet.
 • * Hofskrivere, men kun til et Hof Prinsen selv er tilknyttet.
 • * Hoftjenere, men kun til et Hof Prinsen selv er tilknyttet.

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Prins opnå forfremmelse som Kronprins, såfremt der er en ledig position.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. april, 2024