Prøvelser

Prøvelser er en en kulturvariant til prøver, der udgør dele af prøver, og som hver indeholder en klart afrundet udfordring.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen består en trin ét Præsteprøve af tre prøvelser, en trin tre Præsteprøve af seks prøvelser og en trin fire prøve af tolv prøvelser.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. februar, 2022