Professorer

Professorer er en Lavadelig titel, der bliver båret af personer, som er udnævnt til undervise, forske og have ansvar for en videnslære på et Akademi eller Universitet.

Professorer er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Professorer bliver udnævnt af et Akademis Rektor, af et Kollegies Dekan eller af et Universitets Rektor. Personer, der er blevet udnævnt som Professor indenfor en videnslære, på et Akademi, hvor Elektoratet for den givne videnslære befinder sig, er selvskrevne medlemmer af det givne Elektorat og bærer titlen Elektokrat. Eksempelvis vil en Professor i Kronologi, der er udnævnt på Stradamos, også være medlem af Stradamos’ Kronologielektorat. Professorer har, så længe de bærer titlen, certificeringsgrad IV, indenfor den videnslære de er tilknyttet gennem ansættelsen. En Professor udnævnt af Rektor på et Universitet har på samme måde medlemskab af det tilknyttede Rigselektorat.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Professorer betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Professorer

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det er en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Personen har gennemført en trin 3 Advisørprøve, Præsteprøve eller Ridderprøve (alt efter hvilken af de 14 videnslærer, der er tale om).
  • Personen er blevet udnævnt af en Rektor for et Akademi (hvert Akademi ansætter én Professor for hver af de 14 videnslærer), en Dekan for et Kollegium (hvert Kollegium ansætter én Professor for hver af de 2 videnslærer, som de har Elektorater for) eller Rektor for et Universitet (Universitetet ansætter én Professor for hver af de 2 videnslærer, som de har Rigselektorater for).
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen. Det er derudover en forudsætning at ansøgeren har certificeringsgrad III i den videnslære, vedkommende bliver udnævnt til at arbejde med. Bemærk at Professorer, så længe de bærer titlen, har certificeringsgrad IV, indenfor den videnslære de er tilknyttet gennem ansættelsen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Professor opnå forfremmelser som Dekan.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Fladlandsk Professor udnævne følgende titler:

  • 2 Adjunkter til at lave undervisning, forskning og forestå certificering. Bemærk én af Adjunkterne ofte vil være udsendt.
  • 1 Herskabskavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 Herskabsmyndling som dermed drager fordel af en række privilegier.

Kendte eksempler

Elzena Pajari er kendt for at være en af Fladlandets nuværende Professorer.

Offgame Information

Senest opdateret: 7. marts, 2024