Ras

Ras er en titan, der er dominator af vildegnen Frossahvælv, og som er berygtet for at kunne fryse alt til is blot ved at lade sin skygge passere forbi.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ras er ifølge myten et stort fuglelignende væsen, der er kendetegnet ved at være så kold, at den konstant er omgivet af dis eller skyer. Myten fortæller, at når Ras flyver hen over et område, forvrider dens skygge årstidernes gang, og påtvinger en omgående vinter. Når Ras flyver bort skifter årstiderne tilbage med pludselig kraft. Ras flyver omkring i sit udstrakte domæne og bringer med sig skyer og dis. Ifølge myten levede Ras tidligere over havet og fangede dér store fisk. Men daimonen Dybets Ånd trak den under vandet og forsøgte at fange den. Ras blev så rasende, at alt omkring den frøs til is og dannede et enormt isbjerg. Isbjerget flød op til overfladen og sejlede ind til land, hvor det slog ind mod Jyrkakystens stejle klint. Isen blev splintret i tre gange tre tusinde stykker, der med den kolde havvind blev blæst langt ind over land, hvoraf størstedelen endte i Frossahvælv. Ras samlede langsomt sig selv sammen, men nogle af stykkerne var så svære at finde, at den aldrig fandt dem. Indtil det sker, vil den stadigt være i et konstant raseri og konstant søgen. Ras søger meget voldsomt, og når den endevender et sted, fryser alt i dens nærhed omgående til is, selv store søer.

Lokalbefolkningen hævder, at Ras er uforudsigelig, men at der er områder, den går mindre hårdt til, og at folk med den rette træning har en chance for at overleve i titanens domæne. Lokalbefolkningen anbefaler, at folk, der ønsker at rejse i titanens domæne enten modtager træning først eller rejser i følge med en guide. Et godt råd er at lære at spotte varslerne på, at titanen er i bevægelse. Når det sker, bør rejsende finde klæder og redskaber frem, der står i kontrast til det nuværende vejrforhold. Det er den eneste måde at sikre sig mod at omkomme i vinterens kulde eller få solstik af sommerens varme.

En teori beskriver, at titanen er usædvanligt kløgtig og vil kunne føre en fornuftigt samtale på oldsprog, hvis den falder til ro. En anden teori beskriver, at nogen har fundet og stjålet dele af titanen, hvilket forhindrer den i at falde til ro. En tredje teori handler om, at det er Ras, der har skabt vildegnen Sneørkenlandet, fordi titanen troede, at der var dele af den gemt der.

Kategorisering af Ras

Ras bliver kategoriseret som en trin 5 titan af varianten dominator. Du kan her læse begrundelsen for kategoriseringen:

Orakeltegn: Der er ingen observationer af orakeltegn for Ras, så det bliver formodet, at entiteten er ude af stand til at skabe dem.

Tilstedeværelse: Ras’ tilstedeværelse er blevet observeret indenfor vildegnen Frossahvælv. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemstoregn.

Indflydelse: Ras’ indflydelse er blevet observeret indenfor vildegnen Frossahvælv og Nordlenet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.

Rækkevidde: Ras’ rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig indenfor vildegnen Frossahvælv, Nordlenet og nordlige dele af Lenene Nordskoven, Månedalen og Jyrkakysten. Derfor bliver rækkevidden kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.

Trin: Ras bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 5 entitet.

Type: Ras bliver beskrevet som havende én fast, fysisk form, der dog mangler lidt, fordi den har været splintret. Den bliver derfor kategoriseret som en titan.

Variant: Ras er den mest magtfulde entitet i det domæne, som den befinder sig i, og bliver derfor kategoriseret som en dominator.

Tilbedelse: Ras bliver ofte tilbedt af folk, der er er fascineret af at overleve under ekstreme vejrforhold. Det er ifølge EVEA’s Tempellov tolereret at tilbede eller indgå en orakelpagt med entiteten. Tilbedelse af entiteten bliver set som en del af trosretningen gammeltroen.

Oplevelsen af Ras

Mødet med Ras bliver beskrevet som diffust og gådefuldt. I nærheden af titanen smelter eller fryser vand til is, mens en sort skygge dækker jordens overflade. Der vil være skyer eller dis i luften og en langstrakt mørk skygge derunder. Lyden af ismasser, der knager og brager under en eller stivner til. En susen af kraftfulde isvinde og lufttryk som fra et kolossalt væsens bjergtagende vingeslag. Kroppen fryser og sveder på samme tid. Det er, som om tiden går i stå, mens temperaturene danser ubærligt. En følelse af utilpashed og indre ustabilitet. Tanker om at søge ly og komme ud af situationen skaber en panik, der møder en opgivenheden og magtesløsheden overfor den destruktive titans altoverskyggende kræfter. Kroppen stivner, men tankerne farer derudaf.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023