Reinhardt Rechtsfelt

Reinhardt Rechtsfelt er en nulevende personage, som er kendt for at være det nuværende slægtsoverhoved for Slægten Rechtsfelt.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Reinhardts fulde navn er Reinhardt K Rechtsfelt. Rechtsfelt er et Slægtsnavn.

Nævneværdige titler

Reinhardts fulde titel er Grev Reinhardt Rechtsfelt, Baron af Khatan. Reinhardt er Greve, eftersom han både er Baron og slægtsoverhoved for en Storslægt, der har Lensejerskab over mere end ét Len. Reinhardt er Baron, da han er den nuværende Lensejer af Khatan. 

KRONOLOGISK SKILDRING

Reinhardt blev udlært på Advisørlinjen på Khridima som Attaché.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023