Reservehøjpræster

Reservehøjpræster er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som har bestået en trin 4 Præsteprøve og er udpeget af en Religions Ypperstepræster til at være sekundant eller midlertidig vikar for en given Højpræst med samme favorisering.

Reservehøjpræster er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I enkelte tilfælde stiger Reservehøjpræsters orakeltegn til trin 4 midlertidigt, hvis den Højpræst, de er sekundant for, er fraværende i lang tid.

Titelvarianter til Reservehøjpræster

Indenfor EVEAtroen er der en række titelvarianter til Reservehøjpræster bestemt af, hvilke Guddomme Reservehøjpræsterne har valgt som favorisering. Mulighederne er Reservehøjextetiker for Extazia, Reservehøjvægter for Vandringsmanden, Reservehøjlektor for Eurika eller Reservehøjlector for Archimedes. Det er kun muligt at være Reservehøjpræster på vegne af en af Tvillingerne ad gangen, og der er derfor ikke noget, der hedder “Reservehøjlecktorer” for Tvillingerne.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Reservehøjpræster betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Reservehøjpræster for EVEAtroen, når udtrykket Reservehøjpræster bliver brugt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Reservehøjpræster bærer et trin 3 orakeltegn, der i særlige tilfælde ændrer sig til at være et trin 4 orakeltegn.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022