Reservehøjpræster

Reservehøjpræster er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, der har bestået en trin fire Præsteprøve, og som er udpeget af en Religions Ypperstepræster til at være sekundant eller midlertidig vikar for en given Højpræst med samme favorisering.

Reservehøjpræster er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I enkelte tilfælde stiger Reservehøjpræsters orakeltegn til trin fire midlertidigt, hvis den Højpræst, de er sekundant for er fraværende i lang tid.

Titelvarianter til Reservehøjpræster

Indenfor EVEAtroen er der en række titelvarianter til Reservehøjpræster, bestemt af, hvilke Guddomme Reservehøjpræsterne har valgt som favorisering. Mulighederne er Reservehøjextetiker for Extazia, Reservehøjvægter for Vandringsmanden, Reservehøjlektor for Eurika eller Reservehøjlector for Archimedes. Det er kun muligt at være Reservehøjpræster på vegne af en af Tvillingerne ad gangen, og der er derfor ikke noget, der hedder “Reservehøjlecktorer” for Tvillingerne.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Reservehøjpræster betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Reservehøjpræster for EVEAtroen, når udtrykket Reservehøjpræster bliver brugt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Reservehøjpræster bærer et trin tre orakeltegn, der i særlige tilfælde ændrer sig til at være et trin fire orakeltegn.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. januar, 2022