Reservehøjpræster

Reservehøjpræster er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som har bestået en trin 4 Præsteprøve og er udpeget af en Religions Ypperstepræster til at være sekundant eller midlertidig vikar for en given Højpræst med samme favorisering.

Reservehøjpræster er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I enkelte tilfælde stiger Reservehøjpræsters orakeltegn til trin 4 midlertidigt, hvis den Højpræst, de er sekundant for, er fraværende i lang tid.

Titelvarianter til Reservehøjpræster

Indenfor EVEAtroen er der en række titelvarianter til Reservehøjpræster bestemt af, hvilke Guddomme Reservehøjpræsterne har valgt som favorisering. Mulighederne er Reservehøjextetiker for Extazia, Reservehøjvægter for Vartigan, Reservehøjlektor for Eurika eller Reservehøjlector for Archimedes. Det er kun muligt at være Reservehøjpræster på vegne af en af Tvillingerne ad gangen, og der er derfor ikke noget, der hedder “Reservehøjlecktorer” for Tvillingerne.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Reservehøjpræster betegnet som en Gejstlig titel, mystisk titel og et Helligt udtryk.

Forudsætninger for at blive Reservehøjpræster

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, og har en favorisering, som matcher den ønskede titelvariant.
 • Ansøgeren har foretaget en spejlforankring af tredje grad.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen. Bemærk, at følgende titelvarianter har deres egen certificeringsramme: Reservehøjextetikere, Reservehøjlectorer, Reservehøjlektorer og Reservehøjvægtere.
 • Ansøgeren har støtte fra en donatorslægt, der har givet lovning på et opkvalificerende ophold på et Universitet.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 4 Præsteprøve med samme favorisering som ansøgeren ønsker at blive Præstelærling af anden grad indenfor, efter aftale med den relevante Ypperstepræst.
 • Ansøgeren er af Ypperstepræsten indenfor samme favorisering blevet udnævnt til at være Reservehøjpræst tilknyttet enten et givent Tempel eller et mere diskret ansvar.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansatte andre

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Reservehøjpræst udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Højadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Præstelærlinge af første grad indenfor samme favorisering som Reservehøjpræsten.
 • * Præstelærlinge af anden grad indenfor samme favorisering som Reservehøjpræsten.
 • * Præster indenfor samme favorisering som Reservehøjpræsten.
 • * novicer, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.
 • * livsnovicer, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.
 • * Akolytter, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.
 • 1 Tempelkommandant, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.
 • * Tempelvogtere, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.

Reservehøjpræster kan derudover udpege følgende grader:

 • * Tempelaspiranter, men kun til et Tempel Reservehøjpræsten selv er tilknyttet.
 • * novicer, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.
 • * livsnovicer, men kun, hvis Reservehøjpræsten agerer som en del af et Tempelråd.

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Reservehøjpræst opnå forfremmelse som Højpræst, såfremt der er en ledig position og Ypperstepræsten tilknyttet den givne favorisering ønsker det. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant, Tempelkommandør eller Auditør. Hvis vedkommende gennemfører en Guddomsprøve uden at dø, er det også muligt at blive Ypperstepræst.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Reservehøjpræster for EVEAtroen, når udtrykket Reservehøjpræster bliver brugt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Reservehøjpræster bærer et trin 3 orakeltegn, der i særlige tilfælde ændrer sig til at være et trin 4 orakeltegn.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2024