Reservehøjvægtere

Reservehøjvægtere er en titelvariant til den Højadelige titel Reservehøjpræster og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Reservehøjpræster, der favoriserer Guddommen Vartigan.

Reservehøjvægtere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Reservehøjvægtere betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Reservehøjvægtere bærer et trin 3 orakeltegn for Vartigan, hvilket tager form af en udfyldt, tre-tået fod. I særlige tilfælde kan det ændre sig til at være et trin 4 orakeltegn for Vartigan, svarende til, hvad en Højvægter har.

Offgame Information

Senest opdateret: 14. januar, 2023