Reservehøjvægtere

Reservehøjvægtere er en titelvariant til den Højadelige titel Reservehøjpræster, og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Reservehøjpræster, der favoriserer Guddommen Vandringsmanden.

Reservehøjvægtere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Reservehøjvægtere betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Reservehøjvægtere bærer et trin 3 orakeltegn for Vandringsmanden, hvilket tager form af en udfyldt, tre-tået fod. I særlige tilfælde kan det ændre sig til at være et trin 4 orakeltegn for Vandringsmanden, svarende til hvad en Højvægter har.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. august, 2022