Rev

Rev er landmærker, der består af langstrakte forhøjninger i havbunden, som stikker op over vandoverfladen ved lavvande.

KARTOLOGISK SKILDRING

Et rev kan skabe en illusion af, at vandet er enten dybere eller mindre dybt, end det ser ud til. I områder med rev kan det være en fordel at have en guide eller en lokalkendt person med sig, så de kan vise den sikre vej forbi revene.

   I Fladlandet er det mest kendte rev Richters Rev, der befinder sig ud for Kronlenet.

Senest opdateret: 2. august, 2021