Rev

Rev er landmærker, der består af langstrakte forhøjninger i havbunden, som stikker op over vandoverfladen ved lavvande.

KARTOLOGISK SKILDRING

Et rev kan skabe en illusion af, at vandet enten er dybere eller mindre dybt, end det ser ud til. I områder med rev kan det være en fordel at have en guide eller en lokalkendt person med sig, så de kan vise den sikre vej forbi revene.

Kendte eksempler

I Fladlandet er det mest kendte rev Richters Rev, der befinder sig ud for Kronlenet.

Offgame Information

Senest opdateret: 21. september, 2023