Ridderprøver

Ridderprøver er prøver, der bliver foretaget for at graduere personer indenfor Ridderordener.

Ridderprøver er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Ridderordener hedder de prøver, der giver andre grader end Ridder, også Ridderprøver, da navnet henviser til, at de bliver givet af ordenen, nærmere end til den grad eller titel, prøven kan udløse. Der er tre trin af Ridderprøver.

Forudsætninger for at tage en trin 1 Ridderprøve

 • Ansøgeren er skriftkyndig nok til at kunne læse bøger.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen for Væbnere af første grad (medmindre ansøgeren er Herskabsmyndling eller Lavadelig Myndling).
 • Ansøgeren har en aftale med en potentiel læremester om at forestå prøven og blive ansøgerens læremester, forudsat at prøven bliver gennemført. Læremesteren er en del af et lokalt Hof og bærer en titel, der er betinget af at have gennemført en trin 3 Ridderprøve.

Forudsætninger for at tage en trin 2 Ridderprøve

 • Ansøgeren har gennemført en trin 1 Ridderprøve.
 • Ansøgeren har de certificeringer, der er nævnt i certificeringsrammen for Væbnere af anden grad (medmindre ansøgeren er Lavadelig Myndling).
 • Ansøgeren har støtte fra en donatorslægt, der har givet lovning på en plads på Ridderlinje på et af Fladlandets Akademier.
 • Ansøgeren er tilknyttet en læremester, der har indvilget i at forestå prøven. Læremesteren er en del af et lokalt Hof og bærer en titel, der er betinget af at have gennemført en trin 3 Ridderprøve.

Forudsætninger for at tage en trin 3 Ridderprøve

 • Ansøgeren har gennemført en trin 2 Ridderprøve.
 • Ansøgeren har de certificeringer, der er nævnt i certificeringsrammen for Riddere.
 • Ansøgeren har, af en person med Højadelig, Storadelig eller Royal stand, fået lovning på at opnå en udnævnelse og dermed arbejde i et Hof, umiddelbart efter afslutningen af sit ophold på Akademi.
 • Ansøgeren er tilknyttet en læremester, der har indvilget i at forestå prøven. Læremesteren er en del af et lokalt Hof og bærer en titel, der er betinget af at have gennemført en trin 3 Ridderprøve.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023