Rigselektorater

Rigselektorater er en Elektoratbetegnelse, der betegner Elektorater, som af Regenten og Rigsreligionens Ypperstepræster er pålagt at overse andre af Rigets Elektorater.

ARISTOLOGISK SKILDRING

At overse indebærer også at pålægge eventuel censur. I forhold til videnslærerne er det Rigselektoraterne, der sammen afklarer grænsen mellem det mystiske og verdslige, hvilket har stor indvirkning på, hvilken videnslærer et givent emne hører under.

Kategorisering af Rigselektorater

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver følgende Elektorat betegnet som Rigselektorat: Accadias Aristologielektorat.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver følgende Elektorat betegnet som Rigselektorat: Accadias Celostologielektorat.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. marts, 2024