Rigshymner

Rigshymner er en fortælleværkbetegnelse, der betegner sange, der er blevet valgt af et Riges Regent til at repræsentere Riget.

Rigshymner er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Rigshymner er kendt blandt det omsungne Riges befolkning og bliver ofte sunget ved officielle begivenheder.

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver Fladlandets Rigshymner udvalgt af Accadias Aristologielektorat blandt sange, som Laivos Konsulogielektorat har udvalgt til at være hymner. Rigshymner interesserer ofte Fladlandets Regent, og Aristologielektoratet har erfaret, at det er i Rigets interesse at afspejle Regentens smag ret præcist i det henseende.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. oktober, 2023