Royale Tempeltribunaler

Royale Tempeltribunaler er en trosvariant til Tempeltribunaler, der kan dømme i særligt problematiske Religiøse sager.

Royale Tempeltribunaler er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen består et Royalt Tempeltribunal af mindst tre personer, der enten er medlemmer af Det Royale Tempelråd eller Regenten af det givne Rige.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er lovgivningen omkring Royale Tempeltribunaler beskrevet i EVEA’s Tempellov.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Royale Tempelråd betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023