Sagnsteder

Sagnsteder er steder, der har eksisteret ifølge historiekilder, men hvis placering er ukendt.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet er det mest kendte sagnsted Bjørnesporet i Lenet Nordskoven.

Senest opdateret: 2. august, 2021