Sjæleskår

Sjæleskår er en livsekstrakt, der er taget fra livsenergien essens.

KOSMOLOGISK SKILDRING

En persons sjæl kan med magi blive opdelt i ti sjæleskår gennem en handling, kaldet splintring, hvilket muliggør at delene kan blive overført til en anden person eller en særlig genstand.

Indenfor Fladlandsk kosmologi er kernesjæleskår magivarianter af sjæleskår. Sjælestykker er et populært samnavn for sjæleskår, der henviser til at det er en sjæl, der er i stykker.

Ekstraktion af sjæleskår

Hvis personers sjæleskår bliver udsat for ekstraktion, vil de permanent blive adskilt fra vedkommende og ikke blive genskabt. Ekstraktions af en frivillig modtager fratager vedkommende gnosis livsekstrakt i form af sjæleskår. Modtagerens modstandskraft overfor en besættende ånd vil blive svækket for hvert sjæleskår, vedkommende mister. Det er kun muligt at fjerne det sidste sjæleskår, kernesjæleskåret, med ekstremt kraftig magi. En person, der mister sit kernesjæleskår, dør, og det vil være umuligt at bruge magisk genoplivning på vedkommende. En kaster, der er i besiddelse af mindst tre sjælestykker fra den samme person, vil kunne anvende proxifizering.

Personer med en splintret sjæl

Hvis en person har en splintret sjæl, vil der være risiko for, at vedkommende bliver påvirket af magiinterferens. Personen kan blive dårlig og komme i fare, eller omvendt kan vedkommendes tilstedeværelse komme til at forstærke magiintereferensen.

Personer med lavt antal sjæleskår

Hvis en person har et lavt antal sjæleskår, vil effekter, der påvirker gnosis, blive oplevet som værende værre end for folk med et normalt antal sjæleskår. Hvis en person har mindre end tre sjæleskår, vil vedkommende være svækket som efter en dræning af essens. Det er derfor ikke muligt at foretage en yderligere normal dræning af personen.

Personer med højt antal sjæleskår

Hvis en person har fået tilført sjæleskår, vil vedkommendes naturlige modstandskraft blive styrket. Ekstra sjæleskår gør det mindre risikabelt at blive genoplivet, og der er desuden en teori om, at det måske forlænger den tid, der kan gå, fra en person dør, og til vedkommende senest kan blive genoplivet. En anden teori beskriver, at det med ekstra sjæleskår er muligt at få en større tilknytning og større magisk kraft. Der er dog stor fare forbundet ved at forøge antallet af sjæleskår, da essensen har svært ved at rumme unaturligt mange af dem, især over længere tid. Ekstra sjæleskår kan hverken hindre andres magiske påvirkning af personer eller give evigt liv. Hvis en person har mere end tyve sjæleskår, vil overbelastningen svække kroppen så meget, at det svarer til, at personen er konstant udsat for en dræning af essens. I værste fald kan det føre til en såkaldt bristet essens. En person med en bristet essens kan ikke rumme én eneste sjæleskår, og det er så godt som umuligt at genoplive vedkommende, hvis personen dør. Det er umuligt at genskabe en bristet essens. Hvis en modtager har mere end ti sjæleskår, vil vedkommendes resistens mod gnosis effekter blive styrket. Det indebærer en stor risiko at have mere end tyve sjæleskår. Når en person har andres sjæleskår i sig, risikerer vedkommende, at deres personlighedstræk smitter af på vedkommende – særligt, hvis personen har sjæleskår fra mange andre. Det har ført til, at kastere ofte forsøger at opbevare andre personers sjæleskår i genstande i stedet for i dem selv.

Effektsyn

En kaster, der har opnået effektsyn kan se, om der er blevet foretaget ændringer i modtagerens sjæleskår. Kasteren, der har opnået effektsyn, kan forsøge at aflæse modtagerens sjæleskår. Kasteren kan ikke se det nøjagtige antal sjælesskår, modtageren har, men derimod hvor kraftigt skæret fra sjæleskårene lyser, og om farverne er omskiftelige eller ej. Hvis sjæleskårenes skær lyser med normal lysstyrke, har modtageren ti sjæleskår. Hvis lyset er kraftigt, har modtageren flere end ti sjælesskår, og hvis lyset er svagt, har vedkommende færre end ti sjæleskår. Fravær af lys betyder, at modtageren ingen sjæl har. Hvis sjæleskårenes farver er konstante, har modtageren kun sine egne sjæleskår, og en sjæl, der ikke er splintret, hvorimod omskiftelige farver indikerer tilstedeværelsen af andre personers sjæleskår.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023