Skabelsesmyten (for Fladlandet)

Skabelsesmyten (for Fladlandet) er en myte, der er kendt for at være den ældste myte i Fladlandet.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Skabelsesmyten (for Fladlandet) betegnet som en af EVEAskrifterne.

Mytens fortælling

I begyndelsen blev landskabet formet af Guddommene, der besluttede sig for at skabe liv. Sammen byggede de en støbeform af basalt og granit, der bestod af små rum, som var det en bikube. Heri hældte de glohedt Livsmetal, der udfyldte hullerne. Guddommene lod derefter en isvinter ramme, så Livsmetallet kunne køle ned og tilpasse sig støbeformen. Herved opstod Livsgletsjeren og årstiderne.

Guddommene ville, at Livsgletsjeren smeltede langsomt. De skabte derfor nat og dag. Derpå lod de cyklussen ske: Dagen smeltede og sprak dele af den mastodontiske Livsgletsjer. Nattens mulm og mørke skabte ro, så adskillige, forskelligartede væsner kunne mave sig ud af sprækkerne og fri af isen.

Smeltevandet fra Livsgletsjeren blev til åer, floder og søer. Med tiden smeltede gletsjeren bort og skyllede rester af Livsmetallet med sig ud mod øst, hvor det formede et enormt hav. Livsgletsjerens bund blev til et smukt, vidtstrakt område, fladt som et vidunderligt fad. Siderne af støbeformen krakelerede langsomt, faldt over store områder og formede derved bjergmassiver. Således blev landskabet formet og skabt.

I skaberværkets stråleglans plantede Guddommene en spire af håb. Fra den voksede seks smukke blomster op, der bredte deres spinkle arme ud og gik deres første oprejste skridt. Således blev de første mennesker til, som på fagre skuldre bar tillid fra Guddommelig hånd.

Guddommene beskuede derefter, hvad de havde skabt og reflekterede over storheden. Mætte af synet, forlod Guddommene deres skaberværk for at lade landskabet og de, der beboede det, forme egne hjem.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi er Skabelsesmyten (for Fladlandet) betegnet som Fladlandsk Rigsskriftkilde.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022