Skæbneprincippet

Skæbneprincippet er et kosmokoncept, der beskriver den indvirkning, Skæbnetæppet har på Realplanets mennesker og væsner.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Skæbneprincippet forklarer, at når en person forsøger at handle imod deres skæbnesti, vil skæbnetæppet langsomt søge at rette skæbnestien til, så vedkommende kommer tilbage på stien.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. august, 2022