Skoler

Skoler er bygningsværker, hvor der bliver undervist i skriftkyndighed og regning.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet er nogle skoler åbne for alle, der har tid og råd, mens andre har en række kriterier, som ansøgere er forventet at leve op til.

Senest opdateret: 2. august, 2021