Skoler

Skoler er bygningsværker, hvor der bliver undervist i skriftkyndighed og regning.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet er nogle skoler åbne for alle, der har tid og råd, mens andre har en række kriterier, som ansøgere er fI Fladlandet er nogle skoler åbne for alle, der har tid og råd, mens andre har en række kriterier, som ansøgere er forventet at leve op til.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022