Slægten Apidea

Slægten Apidea er en Bannerslægt for DeChatara og er kendt for at have tjent godt på salg af honning, samt være flittige som bier.

KARTOLOGISK SKILDRING

Apideaslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, Zitadella i Allesia.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Apidea betegnet som (Æres)bannerslægt for Slægten DeChatara.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Apideas slægtsoverhoved er Æresvoren Joan Apidea. Derudover er et kendt medlem af slægten Professor Isabell Apidea.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Apidea er kendt for slægtsklenodiet Tusindårskrukken.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Apideas medlemmer er Eurikatro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men enkelte har også en sekundær favorisering.

ADVOLOGISK SKILDRING

Slægtens medlemmer har gennem tiden tjent godt på særligt salg af honning og undervisning.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægtens medlemmer er hovedsageligt inspireret af Avillionsk kultur.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Apideaslægten et samnavn for Slægten Apidea.

Kendetegnende adfærd

Slægten Apidea er kendt for at en stor del af slægtens medlemmer finder deres gavn og værd som undervisere, helbredere og krigere. Slægten er dog kendt for at opdrage deres slægtsmedlemmer hårdt ved blandt andet at udsætte dem for fare, mens de er unge, og presse dem til at tage myndighedsceremonien tidligst muligt for, at de kan bruge mest muligt af deres liv på at gøre en forskel i verden.

KRONOLOGISK SKILDRING

Slægten Apidea var oprindeligt en række Fladlændinge, der var en del af Den Avillionske Storkoloni. Under Accalias Århundrede (289 FNFT-191 FNFT) blev Slægten Apidea af Slægten DeChatara udnævnt til at være en Bannerslægt (Æresbannerslægt).

Offgame Information

Senest opdateret: 31. oktober, 2023