Slægten Argenor

Slægten Argenor er en Storslægt, der er kendt for at være de dygtigste rådgivere.

KARTOLOGISK SKILDRING

Argenorslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Golatha i Lenet Jammersletten.

Illustrator: Casper Starostka

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Argenor betegnet som en Lensejerslægt og donator.

Heraldisk symbolik

Slægten Argenor har farverne rød (primær) og hvid (sekundær). 

Deres symboler er en sfinx (primær) og en stige til månen (sekundær).

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Argenors medlemmer er Archimedestro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men enkelte har også en sekundær favorisering.

Illustrator: Casper Starostka

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Argenor drager generelt kulturel inspiration fra Oldkulturen.

Slægten Argenor har en skik med at finde deres Heronavne i en stor bog, som er et af deres slægtsklenodier. Der er efter sigende en kompleks, og hemmelig kode, som skjuler Heronavnene i bogen.

Som forberedelse til en navngivningsceremoni under Archimedes bliver slægtsmedlemmet låst inde i et kammer med bogen, og vedkommende modtager fra da af  mad og vand gennem en lille luge. Slægtsmedlemmet får ikke lov til at komme ud, før vedkommende har tydet koden og fundet sit Heronavn.

Det tager ofte et par dage, og i nogle tilfælde uger, før personen har fundet sit Heronavn.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Argenorslægten et samnavn for Slægten Argenor.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Argenor er blandt andet kendt for det nuværende slægtsoverhoved Baron Ollysima Alexandra Argenor samt kronolog Jeronimaius Archaeus Argenor og alkylog Arthur Thatianus Argenor.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Argenor er kendt for slægtsklenodiet Den Melankolske Chronomicon.

Talemåder

Slægten Argenors husmantra er “Støv og muld og umisteligt guld”.

Slægten er også kendt for citatet “Hellere, at vi retter reglerne indefra, fremfor at lave undtagelser, der ikke løser udfordringen næste gang.”

Kendetegnende adfærd

Argenorslægtens medlemmer er kendt for at være stille, vidende personer, der vil gøre, hvad end der skal til for at være de bedst mulige rådgivere – også selv, hvis det sætter deres egen slægt i en uhensigtsmæssig position. Slægten Argenor værdisætter viden og evnen til at forstå eller rådgive godt over alt andet. Mange af slægtens medlemmer foretrækker ro frem for larm.

KRONOLOGISK SKILDRING

Slægten Argenor er en ældgammel slægt, som trækker sine spor langt tilbage i Fladlandets historie. De fleste af Fladlandets Regenter har haft et medlem af Argenorslægten som rådgiver, der har kunnet rådgive dem om alt eller vist, hvem der kunne.   

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Slægten Argenor første gang nævnt under Ragnars Gyldne Regime (750-700 FNFT) med navnet Argenorslægten, da slægten udsprang af hyldomsklanerne. I år 289 FNFT, i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten Argenor. Argenorslægten blev derefter et samnavn.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. december, 2022