Slægten DeChatara

Slægten DeChatara er en Storslægt, der er kendt for være Samsværgelsens vogtere og for at råde over Fladlandets mest vidtrækkende spionnetværk.

KARTOLOGISK SKILDRING

DeChataraslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen CorRionkastellet i Lenet Allesia. DeChataraslægten har Lensejerskabet over Allesia.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten DeChatara betegnet som en Lensejerslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten DeChatara har farverne gul (primær) og hvid (sekundær). 
Deres symboler er en simurgh (primær) og citroner (sekundær).

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten DeChataras slægtsoverhoved er Baron Octavian DeChatara. Derudover er kendte medlemmer af slægten Konsul Çirillo DeChatara og Højkommandør Octavia DeChatara.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten DeChataras medlemmer er Eurikatro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten. Medlemmer af slægten har ikke sekundære favoriseringer.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten DeChatara går meget op i skæbne. Slægtens medlemmer ser det som deres skæbne at være Samsværgelsens vogtere. De går derfor meget op i at holde sig informerede om diplomati og politik, så de på bedst mulig måde kan sikre Fladlandets plads i Samsværgelsen. Nogle vil dog mene, at DeChataraslægten indimellem kan have svært ved at skelne mellem, hvornår noget er i Samsværgelsens (og Fladlandets) interesse, og hvornår noget nærmere er i DeChataraslægtens interesse. Slægten DeChatara drager generelt kulturel inspiration fra Avillonsk kultur. Slægten DeChatara har en skik med at slægtsmedlemmer, før de kan få et Essensnavn, bliver sendt ud for at blive venner med tre personer, der er udvalgt af slægten. Slægtsmedlemmet har til opgave at lære alt om sine nye venner, og når vedkommende bliver vurderet klar, tager personen tilbage til slægten og afrapporterer alt, inklusive de dybeste hemmeligheder om sine nye venner til slægten.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er DeChataraslægten et samnavn for Slægten DeChatara.

Talemåder

Slægten DeChataras slægtsord er: “Vi er Samsværgelsens Vogtere”.

Slægten er også kendt for citatet: “Vi ændrer omstændighederne, indtil folk kan se sig selv i den gode løsning”.

Kendetegnende adfærd

DeChataraslægten er kendt for at være observante personer, der altid har deres skæbne og værdier i baghovedet. De er dog vant til at have et trængt manøvrerum, og hvis de ikke kan få deres agenda igennem ved direkte konfrontation, træder de et skridt baglæns og lægger en ny strategi. De sætter en ære i, at folk føler de gør det rigtige, så det er for DeChataraslægten en falliterklæring at true andre. De foretrækker, at folk gør det rigtige, fordi de synes det er rigtigt. Men nogle gange kan det være nødvendigt at hjælpe folk lidt med at skifte perspektiv, hvilket DeChataraslægten kan være yderst kreativ med. Slægten DeChataras medlemmer er dygtige forhandlere, men de har dog også talent til at løse udfordringer på mere diskrete måder. De ønsker at hjælpe folk med at følge deres skæbne, og tager også selv deres egen skæbne, som Samsværgelsens vogtere meget seriøst. De kan fremstå både insisterende og som inspirerende ledere.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Slægten DeChatara på et ukendt tidspunkt, men omkring år 500 FNFT (under Standhaftighedens Skjolde) var den, med navnet DeChataraslægten, første gang officielt i Fladlandet, da Çiçillia DeChatara ankom fra Avillion , som leder af Den Avillionske Koloniseringsstyrke, og etablerede Den Avillionske Storkoloni. I år 289 FNFT, i forbindelse med opløsningen af Den Avillionske Storkoloni og i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten DeChatara. DeChataraslægten blev derefter et samnavn. Slægten var Avillionsk Adel og ledere af Den Avillionske Storkoloni, men frasagde sig det for at takke ja til at opnå status som Fladlandsk Storslægt. Gennem tiden har slægten flere gange fungeret som mæglere og forhandler på tværs af de andre slægter under konflikter.

Offgame Information

Senest opdateret: 14. marts, 2024