Slægten Dérkomai

Slægten Dérkomai er en Storslægt, der er kendt for at have haft flest, længstsiddende Regenter på den Fladlandske trone, samt være efterkommere af Regenten Accalia Dérkomai, der skrev Fladlandets første Rigslov.

KARTOLOGISK SKILDRING

Dérkomaislægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Magnaros i Lenet Syrendalen. Men eftersom Slægten Dérkomai er Regentslægt af Fladlandet, fungerer Rigskastellet i Kronlenet i øjeblikket som deres aktive hovedsæde. Dérkomaislægten har Lensejerskabet over Syrendalen og Kronlenet.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Dérkomai betegnet som en Lensejerslægt og Regentslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten Dérkomai har farverne blå (primær) og guld (sekundær). Deres symboler er en tohovedet drage (primær) og et paragraftegn (sekundær). Paragraftegnet er udformet med inspiration fra Præscepteret, og prydede forsiden af Fladlandets første Rigslov, der blev skrevet af Accalia Dérkomai. Paragafteget har siden da været brugt som symbol på lovgivninger generelt.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Derkomais slægtsoverhoved er Regent Zeisma Dérkomai. Derudover er kendte medlemmer af slægten Baron Floralí Dérkomai og Adjunkt Mar Dérkomai.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Dérkomais medlemmer er Extaziatro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men mange af dem føler sig også som Vartigantro, selvom det ikke kan blive anerkendt officielt, da Dérkomaislægten ikke er en Veddslægt. Rechtsfeltslægtens medlemmer vil dog til enhver tid stå inde for ethvert medlem af Dérkomaislægtens værdighed som Vartigantro, baseret på to argumenter. Det ene er, at Rechtsfeltslægten ser Dérkomaislægten lidt som en småfjern gren af deres egen slægt, og eftersom Slægten Rechtsfelt er en Veddslægt, er Dérkomaislægten det vel også lidt. Det andet argument er, at hele Dérkomaislægten burde have været en Veddslægt fra starten og bare ikke helt har indset det. Endnu.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Dérkomai er har altid gået op i ære og dyd. De taler højt om deres store drømme for fremtiden, der særligt spejler sig i fortidens storhed. Slægten Dérkomai drager generelt inspiration fra Fladlandsk kultur, men ud fra hvordan kulturen ville være, hvis den blev designet på ny. Slægten Dérkomai har en skik med at give deres slægtsmedlemmer et mellemnavn ud fra, hvilke af de store, fælles slægtstæpper, de er indskrevet på.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Dérkomaislægten et samnavn for Slægten Dérkomai.

Talemåder

Slægten Dérkomai husmantra er “Vore skuldre bærer Fladlandets ære”.

Slægten er også kendt for citatet “Vi ser de stjerner, andre ikke skuer”.

Kendetegnende adfærd

Dérkomaislægten er kendt for at være exceptionelle drømmere, der formår at fortælle levende om fortidens storhed og drømme om at skabe en lignende fremtid. Slægten Dérkomais medlemmer er optimistiske kunstnersjæle, der kan sælge drømmen og sagen til alle, der vil lytte. Alt i en er deres liv bliver beskrevet storslået og dramatisk. Dérkomaislægtens medlemmer er fantastiske til at se andres potentiale og søger at påvirke dem til at opnå det.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Slægten Dérkomai oprettet i år 319 FNFT (under Håbets Støbeform) med navnet Dérkomaislægten, da den opstod som resultat af et ægteskab melleme Elisabeth Vega og Stig Rechtsfelt. I den sammenhæng skiftede de til at hedde Elisabeth Dérkomai og Stig Dérkomai. Stig gennemgik en navngivningsceremoni under Extazia. Efterfølgende blev en Veddvandring i Khatalan gennemført, og slægten blev udråbt som Veddslægt. I år 289 FNFT, blev Dérkomaislægtens medlemmer enige om at udnævne Accalia Dérkomai som slægtsoverhoved, så hun kunne føre forhandlingerne under nyetableringen af Fladlandet på vegne af slægten. I forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede Dérkomaislægten navn til at hedde Slægten Dérkomai. Dérkomaislægten blev derefter et samnavn. Slægten Dérkomai blev samme år Regentslægt, med udnævnelsen af Accalia Dérkomai som Fladlandets Regent. I år 277 FNFT (under Accalias Århundrede) valgte Accalia at Dérkomaislægten ikke længere var en Veddslægt, da hun følte presset for at følge traditionerne stod i vejen for at nytænke Fladlandets skikke. Fra år 191 FNFT (under Tronedansen) var Slægten Dérkomai ikke længere Regentslægt. Slægten Dérkomai blev igen i år 15 ENFT (under Skrivende Stund) Regentslægt, med udnævnelsen af Zeisma Dérkomai som Fladlandets Regent.

Offgame Information

Senest opdateret: 14. marts, 2024