Slægten Falkhion

Slægten Falkhion er en Storslægt, der er kendt for at træne de dygtigste fodsoldater og strategikere i Fladlandet, samtidig med at de er gode til at holde det kølige overblik over de situationer, de er en del af, uanset om det handler om politik, kamp eller kærlighed.

KARTOLOGISK SKILDRING

Falkhionslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Castillienburg i Sydlenet. Falkhionslægten har Lensejerskabet over Svartunil.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Falkhion betegnet som en Lensejerslægt.

Heraldisk symbolik

Slægten Falkhion har farverne rød (primær) og sort (sekundær). 

Deres symboler er en stymfalk (primær) og et sværd af typen falchion (sekundær).

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Falkhions slægtsoverhoved er Grev Kharé Falkhion. Derudover er kendte medlemmer af slægten Baron Kharina Falkhion, og Adjunkt Anna Falkhion.

Kendte slægtsklenodier

Slægten Falkhion er kendt for slægtsklenodiet Ærkefalken.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Falkhions medlemmer er Archimedestro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten. Medlemmer af slægten har ikke sekundære favoriseringer.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Falkhion er kendt for deres strategiske snilde og deres forudseenhed. Slægten Falkhion drager generelt kulturel inspiration fra Khartaviansk kultur.

Slægten Falkhion har en skik med, at slægtsmedlemmer, inden de gennemgår en navngivningsceremoni under Archimedes, smeder et falchionsværd, hvori de indgraverer deres valgte Heronavn. Efter navngivningsceremonien bliver sværdets klinge fæstnet til Ærkefalken, som befinder sig i slægtsfæstningen. Når slægtsmedlemmer dør, bliver deres klinge plukket ud af skulpturen og begravet med dem. Hvis slægtsmedlemmer stopper med at være Archimedestro eller forlader slægten, vil deres klinge blive brækket over i to og sendt til dem.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Falkhionslægten et samnavn for Slægten Falkhion.

Talemåder

Slægten Falkhions slægtsord er “Ingen illusion slører vores Falkeblik”.

Slægten er også kendt for citatet “Den effektive vej er den direkte, planlagte vej.”

Kendetegnende adfærd

Falkhionslægten er kendt for at effektivisere alle de dele af deres tilværelse, som de er i stand til. Slægten Falkhions medlemmer er kendt for deres standhaftige, taktiske, stoiske og ubekymrede måde at gå ind i situationer på. De tror på, at det er en værdi at bevare det kølige overblik og ikke lade deres følelser påvirke deres beslutningskraft, uanset om det handler om politik, kamp eller kærlighed. Falkhionslægten skelner mellem krigere og ikke-krigere, og de går op i at bevare de historiske og taktiske værker, da det kræver hårdt arbejde og pression at opføre.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi opstod Slægten Falkhion på et ukendt tidspunkt, men omkring år 500 FNFT (under Standhaftighedens Skjolde) var den, med navnet Falkhionslægten, første gang officielt i Fladlandet, da slægten ankom som en del af Den Khartavianske Koloniseringsstyrke, der etablerede Den Khartavianske Storkoloni.I år 289 FNFT, i forbindelse med nyetableringen af Fladlandet, skiftede slægten navn til at hedde Slægten Falkhion. Falkhionslægten blev derefter et samnavn. Slægten var Khartaviansk Adel og en vigtig del af Den Khartavianske Storkoloni, men frasagde sig det for at takke ja til at opnå status som Fladlandsk Storslægt.

Offgame Information

Senest opdateret: 14. marts, 2024