Slægten Liopantra

Slægten Liopantra er en Storslægt, der er kendt for at have slægtsmedlemmer med stålsat og viljefast sind.

KARTOLOGISK SKILDRING

Liopantraslægtens hovedsæde er deres slægtsfæstning, borgen Khastenburg i Lenet Firkløveret.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Slægten Liopantra betegnet som en Lensejerslægt og donator.

Heraldisk symbolik

Slægten Liopantra har farverne rød (primær) og guld (sekundær). Deres symboler er en grif (primær) og en bloddråbe (sekundær).

CELESTOLOGISK SKILDRING

Slægten Liopantras medlemmer er Archimedestro, da det er en forudsætning for at være medlem af slægten, men enkelte har også en sekundær favorisering.

KONSULOGISK SKILDRING

Slægten Liopantra er kendt for at være beregnende og fremadskuende, uanset om det handler om deres venner eller fjender. Slægten Liopantra drager generelt kulturel inspiration fra Khartaviansk kultur.

Slægten Liopantra har en skik med, at slægtsmedlemmer er forventet at skrive den kontrakt, der indgår i deres navngivningsceremoni under Archimedes, med deres eget blod. Det tager ofte lang tid at skrive kontrakten, for der er behov for meget blod, da kontrakten er lang. Slægtsklenodiet Rubingralen bliver brugt som blækhus til blodet mens konstrakten bliver skrevet. Slægtens medlemmer er primært Archimedestro.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er Liopantraslægten et samnavn for Slægten Liopantra.

Kendte slægtsmedlemmer

Slægten Liopantra er blandt andet kendt for det nuværende slægtsoverhovede Grev Caroline Liopantra og Førsteridder Eleonora Apollonia Liopantra.

Talemåder

Slægten Liopantras husmantra er “Løveblod er vort mandat”.

Slægten er også kendt for citatet “Vores fremadskuende væsen vil skabe det bedst mulige system.”

Kendetegnende adfærd

Slægten Liopantra er kendt for at have medlemmer med stålsat, viljefaste sind, der med deres fremadskuende og beregnende blik kan rykke slægten mod deres mål. Medlemmer af Liopantraslægten kan altid forklare og forsvare deres handlinger og mål rationelt. Slægten Liopantra kæmper for at redde den verden og det Rige, de støtter og er en del af. De er handlingsorienterede, visionære og målrettede personer, der altid formår at gøre sig synlige og relevante. Intet kan distrahere deres sind og vilje, hvis de sætter sig et mål.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. april, 2022